Titols i resum a tot arreu

CURS SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL TRANSPORT AL VALLÈS (s. XIX i XX)
Octubre- novembre 2022
 
Com us vam notificar, aquest any, el curs d’història del Vallès porta com a títol:  “L’evolució del Transport en el Vallès. (s. XIX i XX)"
Aquest dimecres dia 19 d’octubre a les 7 de la tarda tindrà lloc la primera sessió que constarà de dues parts:

Els camins abans de les carreteres. Esteve Canyameres Ramoneda i Josep Cruells Castellet
Modernitzar el territori: la construcció de carreteres des de fa 200 anys. Teresa Navas Ferrer 


Abstrat de les sessions:

Els camins abans de Carreteres.
Es planteja la reconstrucció històrica aproximada sobre plànols de la xarxa de camins principals que hi havia al Vallès entre les rieres de Caldes i la de Rubí, abans de la construcció de les carreteres i els ferrocarrils, amb la identificació de les dues grans xarxes existents, la polièdrica d’origen antic, sobre tot romà, i la xarxa radial d’època medieval de camins rals i veïnals entre viles i sagreres de pobles. Es fa també una breu revisió de testimonis documentals de l’estat d’aquestes xarxes i les tipologies de camins que les composen, així com que ens ha quedat després de quasi dos segles de  carreteres i ferrocarrils.
Esteve Canyameres Ramoneda, historiador
 
Modernitzar el territori: la construcció de carreteres ara fa 200 anys.
Un viatge enrere en el temps ara fa 200 anys ens permetria veure que el sistema de transports en l’àrea de Barcelona estava constituït pels camins antics, les carreteres reials que s’havien anat construint en el darrer terç del segle XVIII, de forma intermitent i amb prioritat respecte els accessos a la capital, i una activitat creixent de circulació comercial i industrial que demanava una renovació decidida de les infraestructures viàries. Les expectatives de transformar les vies tradicionals existents en carreteres aptes per al pas de tot tipus de carruatges es va començar a concretar amb l’establiment d’una planificació de carreteres bàsiques que va fixar els itineraris de les valls principals dels rius per unir l’anomenada “muntanya de Barcelona”, allà on es trobaven les ciutats manufactureres i intermèdies que eren, juntament amb Barcelona, els indrets més actius de la industrialització. Ara bé, els cicles de la construcció, sovint lents i irregulars, no van estar a l’altura de les expectatives de modernització que requeria el dinamisme dels intercanvis i, en el cas dels corredors de la depressió litoral i prelitoral, van haver d’esperar fins a finals del segle XIX per arribar a assolir un conjunt de carreteres amb servei a la gran majoria de poblacions de tota aquesta àrea geogràfica. Va ser aleshores quan les vies principals juntament amb les de caràcter local i els que es poden anomenar cinturons del Vallès, van anar conformant un sistema adaptat a un trànsit de relativa proximitat que era el reflex de la disseminació de l’activitat econòmica pel territori. El segle XX, amb la irrupció del cotxe, va introduir noves consideracions com el de la mobilitat metropolitana, per projectar unes vies pensades per a altes capacitats de circulació de vehicles, l’execució de les quals no es va portar a terme fins a la gran transformació de l’espai metropolità a partir de la dècada de 1960.
Teresa Navas Ferrer. Doctora en geografia i professora d’història de l’arquitectura i l’urbanisme a la UPC.
 

 
Data: 19/10/2022
Hora: 19 : 00

El dimecres 26 d'octubre: Segona sessió del curs sobre l'evolució del transport al Vallès (s.XIX i XX)
 

El Vallès en la formació de la xarxa ferroviària catalana (s.XIX)    
Pere Pasqual Domènech
Catedràtic jubilat d'Història Econòmica de la UB, autor de varis llibres, tres d'ells sobre els ferrocarrils catalans.


Abstract

L’exposició s’iniciarà amb  una introducció dedicada a precisar el context en el qual s’inicià la construcció de la xarxa ferroviària catalana, precisant quins van ser alguns dels protagonistes de la formació de les companyies i els seus objectius. Per passar a valorar el caràcter estratègic de l’estret de Montcada per a la sortida de les línies del Pla de Barcelona i, breument, el procés de construcció de les de Saragossa, de França i de Sant Joan de les Abadesses, que van determinar que el Vallès esdevingués una de les comarques amb una xarxa ferroviària més densa.

Per acabar,  es tractarà de l’evolució del tràfic de passatgers i de càrrega de les estacions de Sabadell (línia del Nord) per tal de precisar el  seu respectiu comportament i, en general, les causes explicatives  del seu moviment a llarg termini, així com l’impacte dels ferrocarrils en el desenvolupament econòmic vallesà.

 
Data: 26/10/2022
Hora: 19 : 00
Duració: -6 Setmanes 6 Dies 
Detalls: Llegir més...