Serveis

  • Horaris, accés i consulta en sala
L’accés a la sala i a la biblioteca, el servei de préstec i la consulta de documents és oberta a tota la ciutadania a partir de 16 anys. La sala de lectura és d'ús exclusiu per a la consulta de materials de la Biblioteca i arxiu Miquel Carreras.

Si us plau poseu-vos en contacte amb el personal de biblioteca per acordar una cita prèvia. També us recomanem ens contacteu amb antelació per poder preparar la documentació. Podeu fer-ho per correu electrònic, a l'adreça biblioteca@fbc.cat, o bé per telèfon al +34 93 725 85 64.

 
  • Informació bibliogràfica
​El Servei d'informació bibliogràfica us permet obtenir la informació necessària per a la recerca que esteu realitzant.  Contacteu per  correu electrònic, a l'adreça biblioteca@fbc.cat, o bé per telèfon al +34 93 725 85 64 o bé adreceu-vos directament a la secretaria de la Fundació. Ens comprometem a donar-vos una resposta en un màxim de 3 dies.

 
  • Préstec
Podeu emportar-vos en préstec a domicili un màxim de 5 documents durant 30 dies, i es poden fer fins a 2 renovacions de 30 dies, informant prèviament a la biblioteca de la Fundació.  Aquelles persones que no siguin membres de la Fundació hauran de deixar un dipòsit de 10€  que serà retornat un cop es tornin els documents prestats. ​

Queden exclosos de préstec:

- Documents dels fons local dels quals no disposem de més de dues còpies
- Documents dels fons personals i de les col·leccions patrimonials
- Materials cartogràfics
- Publicacions periòdiques patrimonials
- Obres de referència 

 
El personal de biblioteca podrà decidir en cada cas si el document sol·licitat pot servir-se en préstec.
 
  • Préstec interbibliotecari
Els membres de la Fundació poden demanar documents en préstec interbibliotecari que formin part de les col·leccions de la xarxa del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. (Les condicions i durada dels préstecs les estableix la institució que presta els documents.)

També poden sol·licitar reproduccions (fotocòpies i còpies digitals) de documents que es trobin en una altra biblioteca. (S'aplicaràn les tarifes pròpies de la institució que faci la reproducció).


 
  • Reprografia

Es pot sol·licitar al personal bibliotecari la reproducció de qualsevol document de la biblioteca i arxiu excepte aquells que es trobin en mal estat de conservació. Si la petició de reproducció supera les 10 còpies, es deixarà l'encàrrec i es podrà recollir a partir de les 24 hores. No es podràn reproduir obres senceres en cas que s'apliqui la normativa vigent de protecció dels drets de propietat intel·lectual.


Les opcions de reproducció i les tarifes per al 2016 són les següents:

Ús particular. El sol·licitant haurà de signar un document pel qual es compromet a utilitzar les reproduccions únicament per a ús personal o de recerca, sense ànim de lucre i esmentant la localització de l’original

Fotocòpies b/n (unitat): 0,20 €
Escàner pla (unitat): 0,40 €

Ús comercial. El sol·licitant haurà de signar un document pel qual s’expliciti la destinació de la reproducció, es comprometi a fer-la servir únicament amb aquesta finalitat i a tornar a cursar la sol·licitud en cas de voler reutilitzar la imatge. S’haurà de comprometre també a esmentar la font.

Reproduccions digitals per a ús editorial, en comunicació o publicitat (unitat): 89€ + iva

 


Donacions


La Fundació Bosch i Cardellach és un centre acadèmic i de recerca especialitzat. Com a tal, ha d'establir una política de selecció documental, per tal de servir amb major cura i eficiència les necessitats dels seus usuaris.

L'objectiu de l'Arxiu, Biblioteca i Hemeroteca és acceptar únicament aquelles donacions que guardin una relació amb els àmbits d'interès de la Fundació, fonamentalment: documentació sobre Sabadell i les comarques del Vallès, la seva producció científica i literària, vestigis de la seva història; igualment, valorem les aportacions que es puguin fer a la nostra col·lecció d'estudis locals d'altres indrets de Catalunya.

Per a realitzar donacions de documents podeu adreçar-vos a la Fundació a través de l'adreça de correu electrònic biblioteca@fbc.cat o trucant al telèfon 93 725 85 64.