Patronat

És el màxim òrgan de govern de la Fundació. En són els seus patrons les entitats i les persones següents:  
 
Presidenta  
Alcaldessa de Sabadell Marta Farrés Falgueras
 
Vicepresident  
Banc Sabadell  Josep Oliu Creus
   

Vocals
 
Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Josep Maria Manyosa
Gremi de Fabricants de Sabadell Antoni Monés Farré
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell Ramon Alberich Ferrer
Corporació Sanitària Parc Taulí Mariona Creus i Virgili
Universitat Autònoma de Barcelona Margarita Arboix Arzo
Directora de la Fundació Isabel Vega Ainsa
Administrador de la Fundació Pere Nicolàs Plans

Secretària
 
Maria Jesús Espuny Tomás