Patronat

És el màxim òrgan de govern de la Fundació. En són els seus patrons les entitats i les persones següents:  
 
Presidenta  
Alcaldessa de Sabadell Marta Farrés Falgueras
 
Vicepresident  
Banc Sabadell  Josep Oliu Creus
   

Vocals
 
Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Josep Maria Manyosa
Gremi de Fabricants de Sabadell Antoni Monés Farré
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell Ramon Alberich Ferrer
Corporació Sanitària Parc Taulí Dolors Costa Sampere
Universitat Autònoma de Barcelona Santiago Guerrero Boned
Directora de la Fundació Glòria Dalmau Pons
Administrador de la Fundació Josep Llobet Bach

Secretari
 
Patxi Ocio Casamartina