Titols i resum a tot arreu
el proper 21 de març continuan els cafès cientifics a la UES 
La crisi climàtica a Catalunya:
escenaris i altrenatives caí del 2030 

amb Joan Boades
 
Data: 21/03/2023
Hora: 19 : 00
Duració: 1 Setmanes 
La Secció d'Historia i Arqueología organitza la conferència 
Les contradiccions d'un polític i d'un país
de Borja de Riquer 
dilluns 27 de març a les 18:30

 
Data: 27/03/2023
Hora: 18 : 30
Data: 30/03/2023
Hora: 19 : 00
Data: 04/03/2024
Hora: 19 : 00
Data: 12/03/2024
Hora: 19 : 00