Presentació

La nostra raó de ser és promoure els estudis locals i comarcals i ser lloc de trobada, de reflexió i de debat dels estudiosos locals i de la ciutadania. Per portar a terme aquests objectius apostem per la dinamització i l'intercanvi de coneixements i d'experiències amb activitats que van des de les conferències als seminaris, passant pels debats i cursos.  Convoquem també premis de recerca i publiquem documents inèdits de caràcter local i comarcal d'interès pels estudiosos. Tot plegat per alimentar i enriquir el debat entorn les idees i fomentar la transmissió de coneixement entre els membres de l'entitat, i entre el conjunt de la societat sabadellenca i vallesana. 

La Fundació va ser creada en uns moments políticament molt difícils, amb la finalitat de conformar un espai que permetés el diàleg i la relació entre l'avantguarda intel·lectual ciutadana dels anys 40 del segle passat i les noves generacions de pensadors que disposaven de ben poques oportunitats de formació en les institucions acadèmiques del moment. Amb el suport i la protecció del llavors alcalde de la ciutat, Josep Ma. Marcet i Coll, la Fundació va poder-se moure al marge de les estructures fèrries que el règim franquista imposava, i gaudir d'aquesta manera d'un relatiu grau de llibertat d'acció i d'actuació a l'hora de promoure estudis de caràcter local i comarcal, i de mantenir encesa la flama de la promoció de la llengua i de la cultura catalanes.

 

Síntesi històrica

La Fundació troba els seus orígens a les darreries de l’any 1942 quan, en plena penúria material i cultural de la postguerra espanyola, un grup de sabadellencs creen una “Institució” dedicada als estudis locals i comarcals, sota la tutela de l’Alcaldia. El nucli inicial d'aquest grup estava format per Ramon Arquer Costajussà, Miquel Crusafont Pairó i Joan Montllor Pujal, als quals s’afegí Joan Farell Domingo. Amb la incorporació de nous membres, el mes de novembre de 1945, l'entitat es constituïa sota la figura jurídica d'una Fundació que adoptà el nom del que fou metge, arxiver municipal i historiador local Antoni Bosch i Cardellach (1758-1829). 

El tractament jurídic de l'entitat com a Fundació va permetre dotar-se d’un Patronat presidit per l’Alcaldia i format per la pròpia alcaldia, la Caixa d’Estalvis de Sabadell i el Gremi de Fabricants de Sabadell. Amb el pas dels anys, la Fundació es va anar consolidant com a “Centre d’Estudis d’àmbit històric, social i cultural, preferentment relacionats amb Sabadell i la seva comarca”, i el seu Patronat s'ampliava amb les incorporacions del Banc de Sabadell, de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), de la Corporació Sanitària Parc Taulí, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Fundació Gas Natural Fenosa i de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859.

La Fundació internament està formada per un primer nucli de membres numeraris, no més de 50, agrupats en el Consell de Membres Numeraris. I la resta de membres, en nombre il.limitat, conformen el Plenari. L'entitat és dirigida per la Junta Directiva, encapçalada pel Director. 
[+ info]

 

Direcció

La directora actual de la Fundació és Glòria Dalmau Pons, que accedí al càrrec el desembre de 2022. Fins llavors, havien ocupat la direcció les persones següents:

 • Vicenç Renom Costa, com a president en l'etapa inicial com a entitat (1942 – 1945)
 • Miquel Crusafont Pairó (1945 – 1957)
 • Miquel Forrellad Solà (1957 – 1965)
 • Pere Roca Garriga (1965 – 1970)
 • Josep Torrella Pineda (1970 – 1981)
 • Joan Alsina Giralt (1981 – 1990)
 • Ramon Vall Rimblas (1990 – 1994)
 • Marc Batlle Santasuana (1994 – 2001)
 • Ricard Estrada Arimon  (2001 – 2005)
 • Josep Llobet Bach (2005 - 2013)
 • Joan Brunet Mauri (2013-2017)
 • Ramon Ten Carné (2017-2018)
 • Marc Batlle Santasuana (2018-2019)
 • Josep Maria Benaul Berenguer (2019-2020)
 • Isabel Vega Ainsa (2021-2022)
 • Glòria Dalmau Pons (2022-)

[+ info]