Biblioteca i Arxiu Miquel Carreras

Al llarg de la seva història, la Fundació ha anat recollint i conservant un fons documental rellevant. D'acord amb l'inventari estimatiu realitzat el 1992, en formaven part més de 30.000 documents entre fons d'arxiu, llibres i revistes, la majoria originals, i, en molts casos, únics. Fins al 2005, el volum estimat de la col·lecció ratllava els 70.000 documents, fruit de la pròpia activitat de la Fundació com a centre de recerca i de la generositat dels seus membres i benefactors, que han anat nodrint poc a poc la biblioteca. Ha estat igualment destacable al llarg dels anys la tradició de cooperació i intercanvi amb altres centres d'estudi locals d'arreu de Catalunya, als quals es deu una porció gens menyspreable de la nostra riquesa documental.

Destaquem l'any 2006, quan es va signar un conveni entre la Fundació i la família d'Antoni Trallero per a la donació de la col·lecció bibliogràfica del sr. Trallero formada per uns 40.000 documents relacionats amb la cultural local i catalana.
I al 2008 i després dels canvis produïts els darrers anys a l'Obra Social Caixa Sabadell, mitjançant un conveni de col·laboració es van incorporar més de 100 mil nous volums al fons de la Fundació provinents de l'antiga Biblioteca de Caixa Sabadell, coincidint amb el trasllat de la seu de la Fundació a l'actual local del carrer Indústria.

Va ser precisament en ocasió d'aquest trasllat que es va acordar donar a la biblioteca nova el nom de Miquel Carreras, sabadellenc il·lustre mort al front el 1938, i a la sala de lectura el d'Antoni Trallero, enginyer i bibliòfil.


Respecte al contingut, la Biblioteca i Arxiu Miquel Carreras compta amb un conjunt de fons de tipologies i temàtiques diverses, mirall de les variades inquietuds científiques i artístiques de la ciutat al llarg del s.XX, en què es conformen les diferents col·leccions que hi han confluït.

Destaca, tanmateix, tot allò relacionat amb els estudis locals (principalment de Sabadell però també de tot l'àmbit de parla catalana). Dins el fons general de la biblioteca, cal esmentar les seccions d'art i de literatura, amb llibres dels segles XIX i XX, principalment. A la part d'arxiu, són d'especial interès els fons personals de Miquel Carreras i Costajussà, i del geògraf sabadellenc Pau Vila i Dinarès.
Dins del Fons Pau Vila cal destacar la rellevància de la documentació relativa a la cultura popular catalana. Com a dipositària del fons d'arxiu personal d'en Pau Vila Dinarès i de la Col·lecció Busqué-Barceló, la Fundació Bosch i Cardellach compta amb una de les col·leccions de plecs de cordill més importants de Catalunya, als quals s'hi han de sumar els prop de 30.000 goigs del llegat d'Antoni Trallero.
Quadre de fons i col·leccions (en vermell enllaç als inventaris disponibles)

 

   1.   Fons d'arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach

   2.   Fons d'entitats

         2.1.    Federació de Joves Cristians de Catalunya. Grup de Treball nº 195

   3.   Fons patrimonials


         3.1.     Família Izard-Llonch
                          Llistat plànols

   4.   Fons personals

         4.1.    Agnès Armengol de Badia
         4.2.    Ramon Arquer i Costajussà
         4.3.    Miquel Carreras i Costajussà
         4.4.    Lluís Carreras

         4.5.    Ferran Casablancas
         4.6.    Lluís Elias
         4.7.    Joan Garriga (Farmàcia Garriga) [Inventari no complet]
         4.8.    Pau Griera Plans
         4.9.    Joan Lladó Figueras
         4.10.  Joaquim Manich

         4.11.  Antoni Martí Basté
         4.12   Josep Mir i Marcet
         4.13   Josep Maria Riu Deniel
         4.14   Francisco Pulit Tiana
         4.15   Josep Rosell Casablancas
         4.16.  Salvador Sabater

         4.17.  Joan Sallarès i Castells
                        Llistat correspondència rebuda
                        Llistat correspondència enviada per Agustí Borguñó a Joan Sallarès 
         4. 18. Joan Trias i Fàbregas
         4.19.  Pere Valls Garreta

         4.20.  Pau Vila Dinarés


   5.   Col·leccions

         5.1.   Col·lecció de goigs i dossiers d'arqueologia catalana Busqué-Barceló
         5.2.   Col·lecció bibliogràfica Joan Montllor i Pujal
         5.4.    Col·lecció de literatura de fil i canya
               5.4.1.     Auques
               5.4.2.     Goigs
               5.4.3.     Romanços
         5.5.    Col·lecció de manuscrits
               5.5.1.    Correspondència privada
               5.5.2.    Documents d'administració pública i privada dels s. XVIII-XX
               5.5.3.    Documentació notarial dels s. XVIII-XX
               5.5.4.    Partitures
               5.5.5.   Obra literària i assagística d'escriptors catalans
               5.5.6.   Informes i treballs de recerca
         5.6.    
Col·lecció de fotografies
         5.7.    Col·lecció de postals
         5.8.    Col·lecció de dibuixos i làmines
         5.9.    Col·lecció cartogràfica
         5.10.  
Col·lecció de dossiers d'arquitectura de Sabadell
         5.11.  Col·lecció de documentació ciutadana
               5.11.1.    Col·lecció de cartells i pòsters
               5.11.2.    Col·lecció de calendaris

               5.11.3.    Col·lecció de fullets i catàlegs d'exposicions
               5.11.4.    Col·lecció de manifestos polítics i propaganda electoral (1931-)
               5.11.5.    Col·lecció de bones festes
               5.11.6.    Col·lecció de programes d'actes, concerts i espectacles


        5.12. Col·leccions personals
                5.12.1   Col·lecció bibliogràfica Antoni Trallero i Alòs
                            5.12.1.1.   Monografies dels Països Catalans

                            5.12.1.2.   Premsa local i comarcal dels Països Catalans
                            5.12.1.3.   Goigs dels Països Catalans
                5.12.2. Col·lecció Miquel Forrellad

                5.12.3. Col·lecció Fidel Llovera
                5.12.4. Col·lecció Camil Lluch
                5.12.5. Col·lecció Teresa Carbonell               

 

   6.   Biblioteca

         6.1.     Fons de referència
         6.2.     Fons General
         6.3.     Fons de Reserva
         6.4.     Secció Local
         6.5.     Secció Comarcal
         6.6.     Fullets
         6.7.     Materials gràfics

   7.   Hemeroteca


         7.1.       Publicacions locals
         7.2.       Publicacions foranes