Titols i resum a tot arreu
Els castells de Barberà. Noves troballles sobre l'origen de Barberà del Vallès

El dimecres 11 de maig a les 7 de la tarda tindrà lloc la conferència Els castells de Barberà. Noves troballes sobre l'origen de Barberà del Vallès, a càrrec de Marc Estapé Solernou, qui ha dedicat més de 8 anys a la recerca dels origens de Barberà del Vallès, dels seus castells i dels seus masos. 

Vàries troballes a diferents arxius catalans aporten novetats significatives que reescriuen la història medieval de Barberà del Vallès. Es mostraran els diferents castells i cases fortes que s'han documentat així com les nissagues senyorials que els posseïen.

(Veure invitació)

Organitza la Secció d'Història i Arqueologia 

Comparteix

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva