Titols i resum a tot arreu
La Secció d'Historia i Arqueología organitza la conferència 
Les contradiccions d'un polític i d'un país
de Borja de Riquer 
dilluns 27 de març a les 18:30

 

Comparteix

Activitats previstes