Titols i resum a tot arreu

La traça en la Barcelona gòtica. Sobre el disseny i projecte arquitectònic del món gòtic.


Dimecres 18 de gener a les 18:30h a la Fundació Bosch i Cardellach

A càrrec de Manel Larrosa   

Quan observem els grans edificis gòtics ens preguntem com es projectaven i traçaven. No disposem de plànols, tenim només algun dibuix escadusser de l'època, però l'anàlisi geomètrica i mètrica
dels edificis ens permet entendre els hàbits d'ofici i culturals que els van fer possibles. En aquesta sessió ho mirarem d’entendre amb exemples de la ciutat de Barcelona.

Veure invitació


 

Comparteix

Activitats previstes