Titols i resum a tot arreu

El futur de la mobilitat

El proper dimarts 28 de novembre el Sr. Jaume Barceló, professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya ens oferirà la conferència titulada El futur de la mobilitat: accessibilitat i sostenibilitat. 
 
 
 

EL FUTUR DE LA MOBILITAT: ACCESSIBILITAT I SOSTENIBILITAT


RESUM
 
La dinàmica de les nostres societats es basa en la realització d’activitats a diferents llocs en diferents moments, la mobilitat és la possibilitat de que les persones i les mercaderies facin els desplaçaments necessaris per accedir-hi als llocs on s’han realitzar les activitats quan ho necessiten, amb eficiència i seguretat. La mobilitat és, doncs, un medi per a una finalitat l’accessibilitat, realitzable física i tècnicament mitjançant el sistema de transport.
 
El transport, a les àrees urbanes i metropolitanes, és responsable d’entre un 30% i un 40% del consum energètic i un dels contribuents fonamentals a les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres d’impacte sobre la salut, i per tant tot plantejament relatiu a la mobilitat s’ha de fer des de la perspectiva de la sostenibilitat.  Cosa que s’ha fet habitualment des del punt de vista tecnològic. Aplicacions TIC per a un ús més eficient del sistema de transport, evolucions de les tecnologies de l’automoció i propulsions basades en energies alternatives han dominat les solucions. Oblidant que les ciutats són sistemes dinàmics complexos, que s’han d’analitzar des d’un enfocament holístic, en els  que la sostenibilitat depèn de components tecnològiques i no tecnològiques i llurs interaccions, i aspectes no tecnològics, com les formes i les dinàmiques urbanes, que influeixen sobre la mobilitat sostenible.
 

Jaume Barceló
Professor Emèrit, Departament d'Estadística i Investigació operativa
Universitat Politècnica de Catalunya, UPC-Barcelona TECH
 
Nascut a València, Doctor en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1974).
De 1986 a 2014, catedràtic del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); el seus principals camps d'interès són la Modelització dels Sistemes de Trànsit i Transport, i en especial els de planificació de Transport, els models d’optimització i simulació en el transport i les seves aplicacions a la logística urbana, i els sistemes intel·ligents de transport. Té més de 40 anys d'experiència en recerca i desenvolupament de programari en el camp del modelatge de transport.

Entre 2007-2015, Director Científic de projectes de Transport i TIC al InLab FIB (http://inlab.fib.upc.edu) de la UPC. Entre 2015-2016 va ser Director Acadèmic de CARNET (www.carnet.barcelona). I des de 2017 és assessor estratègic del PTV Group.

És autor de més de 120 articles publicats en revistes tècniques, actes de congressos i capítols de llibres tècnics en transport, editor del llibre de Springer  " Fundamentals of Traffic Simulation ". El 1985 va crear LIOS (Laboratori d'Investigació Operativa Simulació) que sota la seva direcció va desenvolupar  el simulador de trànsit microscòpic  Aimsun, mundialment utilitzat avui per més de 4000 usuaris de 65 països. Com a director de LIOS ha estat l'investigador principal des de 1989 de l'equip UPC en més de 20 projectes de R + D per a Programes Marc de la Unió Europea i altres dels programes nacionals de R + D.
El 1997 la Generalitat de Catalunya li va concedir la Medalla Narcís Monturiol a la innovació tecnològica, i el 2001 va rebre la Menció Honorifica al Premi Ciutat de Barcelona d’innovació tecnològica. 


 
Dins el cicle “Congrés Obert. Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris”. Organitza la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana


 

Comparteix

Activitats previstes