Anton Bosch i Cardellach

 

- Recerques

- Curs 

Va néixer a Sabadell (Vallès Occidental), l’any 1758.  Era el fill gran d’una família de teixidors de lli. Els pares, Isidre Bosch Torrella i Teresa Cardellach Galí, eren nascuts a Terrassa, però s’instal•laren a Sabadell, on van néixer els seus dos fills, Anton i Francisco, i les tres filles, Caterina, Tecla i Maria. Anton era un xicot de complexitat petita i malaltissa, que despuntava en els estudis.
Va fer els primers estudis a Sabadell, Palau-solità i Mataró; l’any 1774 va iniciar la carrera eclesiàstica al Col·legi Episcopal de Barcelona. i Cervera, on adquirí el grau de batxiller (maig de 1778). Després de la mort de la seva mare, Anton Bosch i Cardellach va decidir canviar de rumb i es decantà pels estudis de Medicina.
L’any 1776 Bosch va deixar el Col·legi Episcopal de Barcelona i se n’anà a Cervera, per obtenir el títol de batxiller (maig 1778), abans de fer els estudis de Medicina a València (1779-1781) i Osca (1781-1782). Va tornar a Barcelona l’any 1782 per fer les pràctiques de medicina al costat de Benet Pujol tant a l’Hospital General de la Santa Creu, com a les visites particulars, i va aprofitar per assistir a les classes d’anatomia de Josep Torner, catedràtic d’aquesta matèria al Col·legi de Cirurgia. Adquirí la llicenciatura l’abril de 1783. 
Després, es va establir a Bràfim (Alt Camp), on va administrar el patrimoni de la seva esposa Josepa Vivas, hereva d’una de les branques patrimonials de la família Vivas, una administració que queda reflectida en alguns dels seus escrits..

En primeres núpcies s’havia casat amb Teresa Ribas (2 de febrer de 1785), que morí molt aviat (24 de març de 1785). El segon matrimoni amb Josepa Vivas, va tenir lloc el 31 d’octubre de 1785; van tenir vuit fills: Felipa (Bràfim, 1 de maig de 1787-2 de maig de 1787), Magina (Sabadell, 19 d’agost de 1789- ???), Agustí (Sabadell, 29 d’agost de 1791- ???), Germana (Sabadell, 12 d’agost de 1793- ???), Concepció (Sabadell, 8 de desembre de 1795- ???), Macari (Sabadell, 2 de gener de 1798- ???), Nolasco (Sabadell, 31 de gener de 1800-19 de juny de 1803), Abdona Julita (Sabadell, 30 de juliol de 1802-Bràfim, 22 de juliol de 1804). Josepa Vivas morí a Bràfim el 29 d’abril de 1805. Aleshores, Macari va anar a viure a Sabadell, amb els seus oncles Fèlix Corominas i Catarina Bosch; va fer d’espardenyer, i el 29 de juny de 1818 es casà amb Teresa Cirera. Anton Bosch va celebrar unes terceres núpcies amb Maria Teresa Ferrer, de Puigpelat (1805), vídua i mare de dues filles (Rosa i Magdalena), que passaren a viure a Bràfim amb el matrimoni.

Decidit impulsor del reformisme, en una etapa de crisi de l’Antic Règim, va involucrar-se en els afers col·lectius, tant a Bràfim com a Sabadell.

La seva estada a Bràfim va iniciar-se cap a finals de 1783 o durant l’any 1784 i va acabar l’any 1822, amb un parèntesi de quasi 17 anys, entre l’11 de desembre de 1787 i el juliol de 1804, en que Bosch residí a Sabadell amb la seva esposa i els fills i filles.

Va ser secretari de l’Ajuntament de Sabadell entre el 5 d’abril de 1791 i el 26 de març de 1795. En aquest període va reordenar documentació de l’arxiu municipal i d’altres arxius i patrimonis, com el de la casa Duran.

Cap a finals de la seva vida, després d’anys de residir a Bràfim, va retornar a Sabadell l’any 1822 i hi va morir el 25 de gener de 1829. En total, exceptuant la seva infantesa i l’etapa d’estudis, va residir a Sabadell uns 23 anys i, a Bràfim, uns 21.
El metge Anton Bosch i Cardellach és un exemple de professional il•lustrat. Va ser un decidit impulsor del reformisme, en una etapa de crisi de l’Antic Règim. Va involucrar-se en els afers col·lectius, tant a Bràfim on va administrar el patrimoni Vivas de la seva esposa, com a Sabadell on va exercir de secretari de l’Ajuntament, en uns moments de profunda crisi política i gran conflictivitat social. Va ordenar l’arxiu municipal i alguns arxius de cases particulars.

Entre l’obra conservada, la major part de manuscrits són estudis mèdics, alguns dels quals van ser premiats per l’Acadèmia de Medicina, però també va realitzar estudis històrics, i va redactar escrits personals en forma de dietaris, notes genealògiques familiars, llibres de comptes patrimonials, i escrits de llengua, geografia, història o religió destinats a “la instrucción de sus hijos”. Va emprar el català i el castellà, amb un bon nivell. En vida no va publicar cap obra. I encara hi ha molta obra inèdita i alguns manuscrits no localitzats.
La seva extensa producció suma més de seixanta manuscrits. D’entre aquests, uns vint-i-cinc consten en les seves pròpies referències o en altres de posteriors, però de moment no han estat localitzats o, potser, s’han perdut definitivament. La seva obra reflecteix l’activitat i les preocupacions d’un professional de la medicina, compromès amb el seu temps des d’una perspectiva il·lustrada, vinculat amb la renovació de la medicina.

A continuació podeu consultar un enllaç amb el llistat de l'obra de Bosch i Cardellach. D'una banda els seus manuscrits i de l'altra obra publicada, no en la seva època sinó recentment. També apareixen obres que presuntament va escriure però que de moment no s'han localitzat, només la trobem referenciada a altres escrits i articles.
 

Llistat de l'obra d'Anton Bosch i Cardellach

 
La Comissió treballa des de 2009 per a l'estudi i difusió de la figura de Bosch i Cardellach.  Podeu consultar més informació sobre la comissió a l'apartat web següent.


Recerques

La Comissió ha desenvolupat tres projectes entorn l'estudi de Bosch i Cardellach.
 
  • Transcripció de l’obra original d’Antoni Bosch i Cardellach Resumen Històric de la Casa Bosch y Vivas de Bràfim fet en juny de 1814 i Notas  fetas per lo doctor Anton Bosch sobre la despesa de sa sogra Francisca Vivas, 1807-1818.
Josep Abad, membre de la Fundació i de la Comissió, va transcriure, seguint criteris normatius de traducció, aquestes dues obres inèdites conservades a l'Arxiu Històric de Sabadell. El resultat  d’aquesta transcripció,  a més de la simple traducció, ha aportat altres valors que ajudaran al posterior anàlisi i investigació sobre la situació històrica del segle XVIII en relació al comportament demogràfic i expansió vitivinícola d’aquest segle a la zona de Bràfim.

Resumen històrich de la casa de Bosch y Vivas de Bràfim, fet en juny de 1814 per lo Doctor Anton Bosch y Cardellach, metge y possessor de aquella. (2 primeres pàgines, PDF)
 
  • Estudi de la producció científica, literària i documental de l’obra d’Anton Bosch i Cardellach
Montserrat Sauquet, membre de la Fundació i de la Comissió, en col·laboració amb personal de l'Arxiu Històric de Sabadell va desenvolupar un treball on l'objectiu principal era localitzar tota l’obra dispersa de Bosch i Cardellach per tal de realitzar un inventari complet de la seva producció científica, literària i documental. Al llarg d’un any es van realitzar cerques en biblioteques, arxius, i altres centres i a partir d'aquí es va fer un buidatge de la informació per omplir una base de dades que conté 123 referències. 

Alguns d'aquests registres els podeu consultar a l'apartat
La seva obra

 
  • Congrés Internacional ‘Construcció i projecció de la memòria personal a l’Europa moderna’
Celebrat al novembre de 2011a la seu de l'institut d'Estudis Catalans. Una trobada sobre memòria personal i dietaris, que  té com a objectiu principal endinsar-se en els fonaments de la història d’Europa, la seva historiografia, la història local i la cultura del fet personal i col·lectiu, sempre a través de l’escriptura de la memòria.

La Comissió Bosch i Cardellach va  elaborat conjuntament amb l’Arxiu Històric de Sabadell un cartell dedicat als relats en primera persona elaborats per Anton Bosch i Cardellach (Sabadell (1758-1829). El pòster, intitulat Anton Bosch i Cardellach,  Dietaris i altres escrits d’un metge il·lustrat s’ha proposat mostrar l’interès de dits escrits com  a font per a la història de la ciutat i del país. En el mateix acte es presentaren d’altres pòsters dedicats a autors catalans, francesos, italians i anglesos, d’aquí el caràcter internacional del congrés.


Blog Memòria personal
Notícia del Congrès 

Anton Bosch i Cardellach (Sabadell, 1758-1829). Dietari (1787-1804) i altres escrits d’un metge il·lustrat. Article derivat del Congrès i publicat a Memòria personal: una altra manera de llegir la història (UAB)
 

Curs

EL METGE BOSCH I CARDELLACH. Sabadell (1758-1829). Un protagonista de la il·lustració i un memorialista excepcional.
El curs va tenir lloc entre el 21 de febrer i el 27 de març de 2012 i es va organitzar per donar a conèixer els primers resultats de les investigacions de la Comissió Bosch i Cardellach. 
 
El passat mes de desembre (2012) es va presentar a la Fundació el número 33 de la revista Arraona, amb un Dossier dedicat a Bosch i Cardellach, desenvolupat a partir de les contribucions del Curs Bosch i Cardellach.  Arraona és la revista d'història local de Sabadell, coeditada per l'Arxiu Històric de Sabaell i els Museus de Sabadell.

Comparteix