Sessions acadèmiques

Les sessions plenàries o acadèmiques són el mitjà principal per dur a terme una de les parts més rellevants de l'activitat de la Fundació. Al llarg del curs acadèmic, segons el que s’estableix en el Reglament de Règim Interior, se n'han de fer un mínim de sis.
Les sessions plenàries són obertes al públic, i en alguns casos en el seu decurs, el Director procedeix a fer un breu repàs a l'estat de l'entitat, projectes en curs i actes programats. En acabar aquesta intervenció, es dóna pas a l'activitat programada en ocasió de l'activitat, que és promoguda o organitzada per alguna de les Seccions de la Fundació.

Podeu consultar les properes Sessions acadèmiques a l'apartat d
'esdeveniments.


 

Una mica d'història...
 

Des dels seus inicis les Sessions plenàries de la Fundació conformaven el gruix més rellevant d'activitat: les Seccions hi presentaven els seus informes, o es presentaven els treballs d'ingrés dels nous membres o s'escoltaven ponències d'alt nivell investigador. Cal fer notar que tot i que la Fundació començà a caminars enmig de la dictadura del general Franco, pràcticament totes les intervencions orals en les sessions plenàries es feien en català, malgrat haguessin estat escrites en castellà.

D'aquells primers anys en destaquem algunes ponències i/o comunicacions que juntament amb la resta es troben majoritàriament dipositades i poden ser consultades a la biblioteca:

  • Comunicación acerca de los primeros giráfidos fósiles, Miquel Crusafont i J. Fernández de Villalta, al 1944
  • Etimología del nombre de Sabadell, Antoni Griera, al 1944
  • El Dr. Bosch i Cardellach, Secretario del Ayuntamiento, Ernest Mateu, al 1944
  • Los Pondus i el telar ibero-romano, Joan Farell Domingo i Lluís Mas, al 1944
​La majoria d'aquestes comunicacions es lliuraven en un document escrit que avui dia conservem a la Biblioteca de la Fundació, i que es poden demanar i consultar a la sala.

La resta de títols de les ponències presentades a les Sessions plenàries de la Fundació des de 1943 fins al 2006, els trobareu en el document al qual podeu accedir més avall (Llistat de ponències de la Fundació). Si esteu interessats en consultar-ne alguna haureu de comprovar-ne la seva disponibilitat a través del
catàleg de la Biblioteca.

Llistat de ponències de la Fundació