Patronat

És el màxim òrgan de govern de la Fundació. En són els seus patrons les entitats i les persones següents:  
 
Presidenta  
Alcaldessa de Sabadell Marta Farrés Falgueras
Vicepresident  
Banc Sabadell  Josep Oliu Creus
   

Vocals
 
Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Joan B. Casas Onteniente
Gremi de Fabricants de Sabadell Antoni Monés Farré
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell Ramon Alberich
Corporació Sanitària Parc Taulí Modesto Custodio Gómez
Universitat Autònoma de Barcelona Margarita Arboix Arzo
Fundació Eurecat Antoni Peñarroya Trench
Director de la Fundació Josep Maria Benaul Berenguer
Administrador de la Fundació Pere Nicolàs Plans

Secretària
 
Maria Jesús Espuny Tomás