Estatuts


Els estatuts vigents de la Fundació Bosch i Cardellach, adaptats a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya van ser registrats per la Generalitat l'any 2016.

Estatuts de la Fundació (pdf)