Estatuts


Els estatuts vigents de la Fundació Bosch i Cardellach estan adaptats a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i van ser registrats per la Generalitat el febrer de l'any 2022.

Estatuts de la Fundació (pdf)