Consell de Membres Numeraris

En formen part tots els Membres Numeraris de la Fundació, i en són les seves atribucions:

 • Elegir els càrrecs de Director, Vicedirector, Administrador, Secretari i Vicesecretari de la Junta Directiva. 
 • Aprovar el nomenament i la separació de membres numeraris.
 • Aprovar l'atorgament de la distinció de Membre Numerari d'Honor.
 • Conèixer i avaluar el Pla d'Activitats elaborat per la Junta Directiva abans de la seva presentació al Ple de la Fundació.
 • Ser informat  de les propostes  de nomenament de membre de la Fundació.
 • Decidir entorn les qüestions que afectin als membres numeraris o al seu Consell.

 

Composició

Els actuals Membres Numeraris de l'entitat són:

 

 1. Esteve Renom Pulit
 2. Xavier Sauquet Canet
 3. Marc Batlle Santasuana
 4. Ramon Gràcia Vallès
 5. Joaquim CLusa Oriach
 6. Joan Ríos Masanell
 7. Josep Llobet Bach
 8. Maria Jesús Espuny Tomàs
 9. Josep Maria Benaul Berenguer
 10. Salvador Fité Borguñó
 11. Esteve Deu Baigual
 12. Jaume Puig Castells
 13. Albert Roig Deulofeu
 14. Maria Assumpta Jané Renau
 15. Jordi Calvet Puig
 16. Ricard Estrada Arimón
 17. Martí Marín Corbera
 18. Xavier Moreno Rico
 19. Joana Olivé Just
 20. Ana Fernández Álvarez
 21. Fermí Pons-Pons
 22. Teresa Mira Lozano
 23. Esteve Canyameres Ramoneda
 24. Mercè Renom Pulit
 25. Joaquim Sala-Sanahuja
 26. Ramon Ten Carné
 27. Ramon Espinach Grau
 28. Josep Milà Masoliver
 29. Manel Camps Bosser
 30. Jordi Renom Sotorra
 31. Francesc Serra Mestres
 32. Antoni Garriga Miralles
 33. Josep Lluís Martín Berbois
 34. Àngels Casanovas Romeu
 35. Pompeu Casanovas Romeu
 36. Manel Sabés Xamaní
 37. Roger Sauquet Llonch
 38. Manel Larrosa Padró
 39. Roser Trallero Casañas
 40. Carme Casablancas Segura
 41. Joan Brunet i Mauri
 42. Josep Maria Ripoll Peña
 43. Joaquim Góngora Garcia
 44. Josep Alavedra Bosch
 45. Maria Marín Gelabert
 46. Joan Saborido Camps
 47. Isabel Vega Ainsa
 48. Vacant
 49. Vacant
 50. Vacant

 


Relació dels Membres Numeraris Fundacionals (segons Acta de Sessió de 23 de febrer de 1946)

Relació Històrica de Membres Numeraris