Consell de Membres Numeraris

En formen part tots els Membres Numeraris de la Fundació, i en són les seves atribucions:

 • Elegir els càrrecs de Director, Vicedirector, Administrador, Secretari i Vicesecretari de la Junta Directiva. 
 • Aprovar el nomenament i la separació de membres numeraris.
 • Aprovar l'atorgament de la distinció de Membre Numerari d'Honor.
 • Conèixer i avaluar el Pla d'Activitats elaborat per la Junta Directiva abans de la seva presentació al Ple de la Fundació.
 • Ser informat  de les propostes  de nomenament de membre de la Fundació.
 • Decidir entorn les qüestions que afectin als membres numeraris o al seu Consell.

 

Composició

Els actuals Membres Numeraris de l'entitat són:

 

 1. Xavier Sauquet Canet
 2. Marc Batlle Santasuana
 3. Ramon Gràcia Vallès
 4. Joaquim CLusa Oriach
 5. Joan Ríos Masanell
 6. Josep Llobet Bach
 7. Maria Jesús Espuny Tomàs
 8. Esteve Deu Baigual
 9. Jaume Puig Castells
 10. Albert Roig Deulofeu
 11. Maria Assumpta Jané Renau
 12. Jordi Calvet Puig
 13. Ricard Estrada Arimón
 14. Martí Marín Corbera
 15. Xavier Moreno Rico
 16. Joana Olivé Just
 17. Ana Fernández Álvarez
 18. Fermí Pons-Pons
 19. Teresa Mira Lozano
 20. Esteve Canyameres Ramoneda
 21. Mercè Renom Pulit
 22. Joaquim Sala-Sanahuja
 23. Ramon Ten Carné
 24. Ramon Espinach Grau
 25. Josep Milà Masoliver
 26. Manel Camps Bosser
 27. Jordi Renom Sotorra
 28. Francesc Serra Mestres
 29. Antoni Garriga Miralles
 30. Josep Lluís Martín Berbois
 31. Àngels Casanovas Romeu
 32. Pompeu Casanovas Romeu
 33. Manel Sabés Xamaní
 34. Roger Sauquet Llonch
 35. Manel Larrosa Padró
 36. Roser Trallero Casañas
 37. Carme Casablancas Segura
 38. Joan Brunet i Mauri
 39. Josep Maria Ripoll Peña
 40. Joaquim Góngora Garcia
 41. Josep Alavedra Bosch
 42. Maria Marín Gelabert
 43. Joan Saborido Camps
 44. Isabel Vega Ainsa
 45. Vacant
 46. Vacant
 47. Vacant
 48. Vacant
 49. Vacant
 50. Vacant

 


Relació dels Membres Numeraris Fundacionals (segons Acta de Sessió de 23 de febrer de 1946)

Relació Històrica de Membres Numeraris