:: Sobre el Museu Tèxtil

Titular notícies

Sobre el Museu Tèxtil

Divendres 12 Març 2021


La Fundació Bosch i Cardellach, entitat d’estudis locals i comarcals, davant del “Manifest ciutadà per un Museu de la Indústria Tèxtil Llanera” que s’està donant a conèixer per recollir signatures de suport a la iniciativa, vol posar de manifest el següent:
 
  1. L’adquisició del vapor Pissit per part de l’ajuntament de Sabadell és anterior a 1990 i molt aviat es va assumir que aquest vapor seria un emplaçament ideal per a la seu del futur Museu de la Indústria Tèxtil Llanera i així consta en diversos informes municipals sobre l’ús d’aquest edifici. L’Ajuntament ho va aprovar per unanimitat en el Ple celebrat el febrer de 1998. 
  2. Si l’Ajuntament decideix canviar la seu d’aquest futur Museu, entenem que cal posar-ho en coneixement de la ciutadania, notificant-li quina seria la seu alternativa per aquest equipament i fent-ho en el marc d’un projecte museístic rigorós. 
  3. Hi ha vàries propostes sobre el contingut que hauria de tenir el Museu de la Indústria Tèxtil, però recentment, ha faltat un debat amb l’Ajuntament on exposar les diferents sensibilitats per a impulsar un projecte amb força. 
  4. Dins del marc per assolir la Capitalitat Cultural 2024, un objectiu de primer ordre hauria de ser vehicular el compromís pendent i resoldre l’encaix d’aquest Museu, pendent des de fa dècades, consensuant el seu contingut: mostraris, moda, màquines... en un equilibri que el faci viable i significatiu a escala catalana. 
  5. Hi ha un conjunt d’entitats amb propostes al respecte que demanen obrir una interlocució amb el govern municipal per assolir un projecte viable. 
  6. Actualment hi ha una sensibilitat molt gran al respecte, com posa de manifest la recollida de signatures en curs, una realitat que  l’ajuntament hauria d’assumir. 
  7. Hi ha molta maduresa en les propostes de les entitats vinculades a la creació del Museu de la Indústria Tèxtil que podrien consolidar-se en breu en un diàleg amb el govern municipal. 

Per tots aquests antecedents, la Fundació s’ofereix, com ha fet altres vegades, per ser la seu que aculli el debat per assolir un acord, entre les entitats que el reivindiquen i el govern municipal, sobre com hauria de ser el Museu Tèxtil de Sabadell en el marc d’un Pla de Museus que estigui a l’alçada de la cocapital del Vallès Occidental.
 
 

Últimes Notícies

Comparteix