Notícies :: Conclusions de la Comissió Tècnica de Mobilitat

Titular notícies

Conclusions de la Comissió Tècnica de Mobilitat

Dimecres 28 Juny 2017

DOCUMENT DE CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE MOBILITAT.
SECCIÓ DE TERRITORI I ESPAI URBÀ. FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH.

Introducció

Des del mes de febrer i fins a finals del mes d’abril, s’ha vingut reunint a la Fundació Bosch i Cardellach la COMISSIÓ TÈCNICA DE MOBILITAT (CTM) impulsada per la secció de Territori i Espai Urbà i que ha comptat amb la participació de membres de la secció d’Economia i Ciències Socials. L’objectiu d’aquesta Comissió ha estat l’analitzar i aportar coneixement amb la voluntat de sumar esforços i suggerir propostes que poden ser d’utilitat en el procés de presa de decisions que l’Ajuntament de Sabadell ha de fer respecte al tema treballat.

Resultat d’aquest treball, tot i la manca de dades i indefinicions amb les quals la Comissió s’ha trobat quant a decisions susceptibles de tenir un fort impacte (pàrquings de la plaça del Dr. Robert, de la plaça Major i del Vapor Turull i, en el seu cas, vies d’accés a aquests o a d’altres pàrquings), és aquest document de Conclusions de la Comissió que segueix de data 24 d’abril de 2017 i que la Junta de la Fundació ha acordat aprovar.

Posteriorment, la Fundació ha tingut accés a dades socioeconòmiques que han estat facilitades per la Cambra de Comerç de Sabadell. Atès, però, que la CTM havia finalitzat els seus treballs i elaborat el document de Conclusions, la Junta de la Fundació ha decidit incorporar a l’esmentat document l’informe que la Secció d’Economia i de Ciències Socials ha treballat durant el mes de maig. Val a dir que es tracta d’un informe que ha estat treballat a partir de l’extracte de les dades i conclusions de l'estudi fet per la Cambra de Comerç de Sabadell.
Conclusions de la comissió tècnica de mobilitat 

El pes socioeconòmic del centre de Sabadell i els possibles efectes d'implantar mesures que afecten la mobilitat i accessibilitat  

Últimes Notícies

Comparteix