Projectes

Una de les funcions de la Fundació és la de promoure, a través de les seves Seccions i Comissions, projectes de recerca i debat d’interès per a la institució i els seus membres i per a la ciutat

Ciència per Nadal a Sabadell

És un projecte iniciativa de la secció de Ciència i Tecnologia de la Fundació Bosch i Cardellach, el Centre de Recursos Pedagògics de Sabadell-St.Quirze, i l’Ajuntament de Sabadell, amb la col·laboració del Gremi de Fabricants de Sabadell, la Delegació al Vallès Occidental del Col·legi de Metges de Barcelona, la Filial del Vallès Occidental de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, l'Institut Paleontològic de Catalunya, L'Astronòmica de Sabadell, la Fundació Miquel Agustí i Enginyers Industrials de Catalunya - Delegació Vallès. Té com a finalitat familiaritzar la ciutadania amb els mètodes que fa servir la ciència per generar coneixement. 
 
 

Inventari del patrimoni cultural immaterial del Vallès

La Fundació en col·laboració amb el Centre d'Estudis de Granollers desenvolupa aquest projecte amb l'objectiu de promoure el coneixement del patrimoni cultural immaterial del Vallès per part de la ciutadania, i ajudar a apropar-lo i integrar-lo en la vida, usos i expressions de les persones, col·lectius i institucions públiques i privades perquè el puguin incorporar com a element del seu desenvolupament i d’aquesta manera contribuir a la seva salvaguarda.
Powered by help-on.org