Titols i resum a tot arreu

El tractament de les aigües al Riu Ripoll

El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, tindrà lloc la conferència El tractament de les aigües al Riu Ripoll, a càrrec de la Sra. Núria Saperas, membre de l’àrea tècnica del Servei de Transició Energètica de l’Ajuntament de Sabadell. L'acte es podrà seguir en directe a través d'aquest enllaç. (Cal posar el nom dins el requadre i fer clic a "Iniciar").
 
A la dècada dels cinquanta, amb el creixement urbà i la industrialització, el Ripoll va entrar en un procés de degradació que va provocar l’allunyament dels ciutadans i ciutadanes.
Als anys noranta es va començar a desenvolupar la consciència ambiental que va significar per al Ripoll el final del procés de degradació. Amb el Projecte de recuperació integral del Ripoll, finançat amb els Fons de Cohesió europeus, es va estimular la recuperació i dissenyar un futur on fos compatible l’ús social i l’econòmic amb el valor natural i ambiental.

La millora de la qualitat de l’aigua del Ripoll ha estat un dels punts claus de la recuperació el riu, i inclou tant el sistema de sanejament format pels col·lectors interceptors, l’EDAR de Riu Ripoll i l’emissari de retorn, com també la reutilització de l’aigua. A més, a data d’avui s’està incidint en la millora dels sobreeiximents a llera en temps de pluja per tal de retenir els sòlids no solubles, com són les tovalloletes humides.

L’aigua, la vegetació i la fauna són un dels indicadors més visibles per valorar els avenços en el procés de recuperació del parc fluvial del Ripoll. La reaparició de diferents espècies d’aus que hi nidifiquen, com ara l’ànec, el capbusset o les polles d’aigua. També s’han pogut observar altres espècies com el blauet, el bernat pescaire, les garcetes i l’esplugabous, com també corbs marins a l’hivern. A més, també s’han trobat algunes espècies de peixos com bagres, barbs, carpes, gambúsies i perca negra.

Avui podem afirmar que el Ripoll torna a gaudir de bona salut i que Sabadell ha redescobert el seu riu i la riquesa del seu paisatge.
 

Núria Saperas Sagués. Període 1999-2000, tècnica a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de residus, realitzant tasques d’inspecció d’abocaments d’aigües a municipis de l’Àrea metropolitana. Període 2000-2005, tècnica a l’Ajuntament de Sabadell, amb la implantació d’un programa de seguiment i control d’abocaments industrials a la xarxa de Sabadell. Període 2005 fins a data d’avui, forma part de l’àrea tècnica del Servei de Transició Energètica de l’Ajuntament de Sabadell duent a terme funcions relacionades amb la Gestió integral de l’Aigua a Sabadell :
  • Gestió del subministrament de les aigües potables i no potables
  • Gestió del sistema de sanejament en alta per a garantir una correcta prestació del servei de manteniment de les depuradores, col·lectors i altres instal·lacions en alta.
  • Gestió de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies del Riu Ripoll, Riu Sec, sèquia monar, fonts naturals, pous municipals, terciari de Sant Vicenç, d’entre altres.


(Veure invitació)

Organitza la Secció de Ciència i Tecnologia.

Comparteix

Activitats previstes