Titols i resum a tot arreu

El professorat davant del risc d'abandonament escolar prematur

El proper dimarts 11 de febrer, a les 7 de la tarda, la Dra. Sílvia Carrasco presentarà el resultat del projecte europeu Reducing Early School Leaving in Europe a Sabadell, amb una ponència amb el títol El professorat davant del risc d'abandonament escolar prematur.

L’Abandonament Escolar Prematur (AEP) es considera l’indicador més important del risc d’exclusió social entre la generació jove en el context de la Unió Europea (UE), en ple desenvolupament d’una economia del coneixement i una desaparició creixent de llocs de treball de baixa qualificació. Tot i la important reducció dels darrers anys, la taxa d’AEP a Catalunya s’ha estancat al 18%, coincidint amb la mitjana de l’Estat, i és la més alta de la UE. El projecte RESL.eu (Programa Marc Unió Europea, 2013-2018) ens ha permès obtenir una radiografia acurada dels factors de risc/protecció que porten l’alumnat a l’AEP en diferents sistemes educatius i contextos escolars, com és el cas de Catalunya. En aquesta ocasió ens centrarem en les percepcions i les perspectives del professorat a partir de l’enquesta RESL.eu que van respondre 700 professors i professores de 35 centres del Vallès Occidental i del Maresme, i en les entrevistes i grups focals de l’estudi de cas desenvolupat a 30 centres de Sabadell (Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sabadell, 2016-2018). La conferència presentarà resultats i reflexionarà al voltant dels següents interrogants: Què entén el professorat per AEP? A quins factors atribueix el professorat el risc d’AEP i quines eines té a l’abast per a fer-hi front? Quins factors clau ignora i hauria de conèixer? Quines diferències hi ha entre les perspectives del professorat de diferents països i què en podem aprendre? Com hi poden ajudar les polítiques educatives locals?

 
La Dra. Sílvia Carrasco Pons és professora titular d'Antropologia Social i investigadora principal a la UAB del projecte europeu Reducing Early School Leaving in Europe.Organitza la Secció de Persones i Comunitat. 

(Veure invitació)

Comparteix

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva