Titols i resum a tot arreu

Presentació del treball de la 9a beca Miquel Carreras

El proper dijous 23 de maig, a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Sabadell (Cr. de Sant Antoni, 13) tindrà lloc la presentació del treball de la 9a beca Miquel Carreras Matrimoni i població a Sabadell: Canvi Social en els segles XV – XIX, de Joana Maria Pujadas Mora, Miquel Valls Fígols i Gabriel Brea Martínez. Organitza Museu d’Història de Sabadell, Fundació Bosch i Cardellach i Fundació 1859 Caixa Sabadell.
El 26 de juny del 1996, l'Ajuntament de Sabadell, la - llavors - Fundació Caixa de Sabadell i la Fundació Bosch i Cardellach van signar un conveni marc per a promoure la investigació sobre la història local per mitjà de la convocatòria de caràcter biennal de la beca anomenada "Miquel Carreras".

Aquesta beca, de caràcter biennal, té per objectiu promoure la investigació de la història de Sabadell en els àmbits i períodes més desconeguts, per tal de millorar el coneixement sobre la ciutat, incentivar-ne la divulgació i ampliar la historiografia local.

La primera edició de la beca va tenir lloc el 1997. Fins el dia d'avui els treballs que han obtingut la beca són els següents:
  • Marta Ibáñez, Les festes a Sabadell des de mitjan del segle XIX fins el 1936 (1998-1999) 
  • Daniel Solà, Apostates i sectaris. Incidència catòlica a Sabadell (1868- 1909) (1998-1999) 
  • Martí Marín, Sabadell. Immigració, suburbialització i dictadura. 1939- 1960 (2001-2002) 
  • Eduard Masjuan, Medis obrers i innovació cultural a Sabadell (1902- 1939) (2003-2004) 
  • Lídia Torras, La menestralia a Sabadell (1650-1808) (2005-2006) 
  • Soledad Bengoechea, Actituds i estratègies dels empresaris sabadellencs durant la segona república (1931-1939) (2007-2008) 
  • Ricardo Medina, La filatura de carda a Sabadell, 185-1916. Industria, empresa i empresaris (2012-2013) 
  • Lluís Sales Favà, La jurisdicció a Sabadell a la baixa edat mitjana: edició i estudi dels llibres de la cort del batlle (2015-2016)

En la seva 9a convocatòria, el jurat format per un representant de l’Ajuntament de Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellach i la Fundació 1859 Caixa Sabadell, va elegir el treball presentat per Joana Maria Pujadas Mora, Miquel Valls Fígols i Gabriel Brea Martínez amb la proposta Matrimoni i població a Sabadell: Canvi Social en els segles XV – XIX.

L'objectiu principal de l'estudi és fer una estimació continua de la població de Sabadell entre els segles XV i XIX, a partir dels matrimonis registrats als Llibres d'Esposalles de l'Arxiu de la catedral de Barcelona, una font única, que va de 1451 a 1905. Aquesta font combinada amb fonts demogràfiques tradicionals, com fogatges o censos ha permès construir la imatge completa de l'evolució demogràfica de la ciutat durant cinc segles. Una imatge que ens fa entendre que Sabadell ha crescut sempre per la importància dels fluxos migratoris.

L'estudi, a més de donar una visió continua del comportament de la població, també analitza la formació del matrimoni com a peça clau de la reproducció social de l'individu i de la família. Així, entre altres coses s'avalua l'endogàmia i la exogàmia social en el matrimoni a Sabadell entre els segles XVI i XVII i la transmissió intergeneracional de la posició i l'ocupació en el mateix període.

 
Autors: dades curriculars

Joana Maria Pujadas Mora

Investigadora principal de l’àrea de Demografia Històrica del Centre d’Estudis Demogràfics – Universitat Autònoma de Barcelona i professora associada al Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona. Doctora en Història per la Universitat de les Illes Balears, ha realitzat estades en diversos centres internacionals de recerca (Anglaterra, EEUU i Suècia). La seva carrera investigadora es desenvolupa en el marc de les disciplines de la Història Contemporània, especialment entorn a la Història Social, la Demografia Històrica i la Història Econòmica. Actualment es investigadora principal d’un projecte I+D del Ministerio de Ciencias e Innovación i d’un projecte interdisciplinari entre la Demografia Històrica i la Visió per Computador, que integra tècniques de reconeixement d’escriptura manual per reconstruir històries de vida individuals a través del temps i l’espai per ser analitzades com a xarxes socials.
 

Gabriel Brea Martínez

Doctor en demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Història per la mateixa universitat i Màster en Estudis Territorials i de la població. Actualment està realitzant una estada postdoctoral al Center for Economic Demography del Departament d’Història Econòmica de la Universitat de Lund (Suècia). Les seves línies de recerca són l’estudi de la  desigualtat econòmica, l’estratificació i la transmissió social, que es desprenen de la seva tesis doctoral “Social reproduction and inequality in the Barcelona area, 15th-20th centúries”.
 

Miquel Valls Fígols

Miquel Valls, Centre d’Estudis Demogràfics-Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Geografia a la Universitat de Lleida i postgraduat en Mètodes i tècniques per a l’estudi de la població al Centre d’Estudis Demogràfics. Tècnic de suport a la recerca, especialitzat en la creació, harmonització, codificació i tractament de bases de dades històriques nacionals i internacionals. La seva principal línia de recerca és l’estudi dels canvis demogràfics, territorials i socials de la Barcelona contemporània (1720-1880) en el marc de la seva tesi doctoral.


Veure invitació

 

Comparteix

Activitats previstes