Consell de Membres Numeraris

En formen part tots els Membres Numeraris de la Fundació, i en són les seves atribucions:

 • Elegir els càrrecs de Director, Vicedirector, Administrador, Secretari i Vicesecretari de la Junta Directiva. 
 • Aprovar el nomenament i la separació de membres numeraris.
 • Aprovar l'atorgament de la distinció de Membre Numerari d'Honor.
 • Conèixer i avaluar el Pla d'Activitats elaborat per la Junta Directiva abans de la seva presentació al Ple de la Fundació.
 • Ser informat  de les propostes  de nomenament de membre de la Fundació.
 • Decidir entorn les qüestions que afectin als membres numeraris o al seu Consell.

 

Composició

Els actuals Membres Numeraris de l'entitat són:

 

 1. Esteve Renom Pulit 
 2. Xavier Sauquet Canet 
 3. Ramon Arús Molins  
 4. Marc Batlle Santasuana 
 5. Albert Cusidó Ciuraneta
 6. Josep Lladó Fusté
 7. Ramon Gràcia Vallès
 8. Joaquim Clusa Oriach   
 9. Joan Ripoll Bisbe 
 10. Joan Rios Masanell 
 11. Josep Llobet Bach 
 12. Ma. Jesús Espuny Tomàs 
 13. Josep M. Benaul Berenguer 
 14. Salvador Fité Borguñó
 15. Pere Molera Picañol 
 16. Esteve Deu Baigual 
 17. Joan Cuscó Aymamí 
 18. Jaume Puig Castells
 19. Albert Roig Deulofeu 
 20. Ma. Assumpta Jané Renau 
 21. Jordi Calvet Puig 
 22. Ricard Estrada Arimon 
 23. Martí Marín Corbera  
 24. Xavier Moreno Rico 
 25. Joana Olivé Just 
 26. Ana Fernández Álvarez
 27. Fermí Pons-Pons 
 28. Teresa Mira Lozano 
 29. Esteve Canyameres Ramoneda 
 30. Mercè Renom Pulit 
 31. Joaquim Sala-Sanahuja 
 32. Ramon Ten Carné 
 33. Ramon Espinach Grau 
 34. Josep Milá Masoliver 
 35. Manel Camps Bosser 
 36. Jordi Renom Sotorra 
 37. Francesc Serra Mestres 
 38. Antoni Garriga Miralles 
 39. Josep Lluís Martín Berbois 
 40. Àngels Casanovas Romeu 
 41. Pompeu Casanovas Romeu 
 42. Manuel Sabès Xamaní 
 43. Roger Sauquet Llonch
 44. Manel Larrosa Padró
 45. Roser Trallero Casañas
 46. Carme Casablancas Segura
 47. Joan Brunet i Mauri
 48. Josep M. Ripoll Peña
 49. Joaquim Góngora García


Relació dels Membres Numeraris Fundacionals (segons Acta de Sessió de 23 de febrer de 1946)

Relació Històrica de Membres Numeraris