artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones - Dijous, 22 de Desembre

Dijous, 22 de Desembre

artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones Calendari
Dijous, 22 de Desembre
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Seu de la Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Territori(s) Compartit(s)
Descripció: <h1>Territori(s) Compartit(s)&nbsp;</h1>

<h2>Pr&ograve;leg. Di&agrave;leg. Cat&agrave;lisi.</h2>


Un espai d&rsquo;exposici&oacute;, reflexi&oacute; i accelerador de projectes vinculats al territori organitzat per la secci&oacute; de Territori i Espai urb&agrave;.&nbsp;
<h2>Sessions:</h2>

<div><a href='/mm/file/2022/territoris%20compartits%20novembre%20desembre%202022.pdf' target='_blank'>Veure programa</a>

&nbsp;</div>
17 de novembre a les 18:30h a la seu de la Fundaci&oacute;:

<strong>Cap als jardins dels terrenys de l&#39;aigua.</strong>&nbsp;Carme Carca&ntilde;o, Doctora en Urbanisme i t&egrave;cnica urbanista de l&rsquo;INCAS&Ograve;L.1 de desembre a les 18:30h a la seu de la Fundaci&oacute;:<strong>&nbsp;

La transformaci&oacute; de la trama urbana i el rodal sabadellenc a trav&eacute;s de la fotografia.</strong> David Gonz&aacute;lez, Doctor en Hist&ograve;ria de l&rsquo;Art i arxiver a l&rsquo;Arxiu Hist&ograve;ric de Sabadell.22 de desembre a les 18:30h a la seu de la Fundaci&oacute;:&nbsp;

<strong>Sostenibilitat energ&egrave;tica. Repercussi&oacute; de l&rsquo;habitabilitat en el territori.</strong> Anna Pag&egrave;s i Mariana Palumbo, Doctores Arquitectes i docents en el M&agrave;ster universitari en Intervenci&oacute; Sostenible en el Medi Constru&iuml;t. MISMeC. ETSAV. UPC.

&nbsp;
<h2>Aquest espai inclou:</h2>
Pr&ograve;leg introductori al voltant d&rsquo;un projecte vinculat al territori. La sessi&oacute; comen&ccedil;ar&agrave; amb una exposici&oacute; per part de la(les) persona(es) convidada(es). L&rsquo;objectiu &eacute;s presentar els elements principals d&rsquo;una recerca, un escrit, una obra, un projecte destacant sobretot el punt de vista, la mirada, de l&rsquo;autor; no es tracta tant de presentar el resultat final com de compartir la metodologia de treball i els aprenentatges adquirits. Aquesta intervenci&oacute; mirar&agrave; d&#39;interpel&middot;lar els participants amb preguntes obertes per al di&agrave;leg. Di&agrave;leg entre les persones assistents. Cat&agrave;lisi mitjan&ccedil;ant una din&agrave;mica que provoqui reaccions i inquietuds. S&rsquo;obrir&agrave; un di&agrave;leg amb l&rsquo;objectiu que les intervencions inicials interpel&middot;lin als ponents per&ograve; que progressivament evolucioni cap a una conversa oberta entre tots els assistents. El di&agrave;leg t&eacute; l&#39;objectiu de compartir coneixements, aportar visions pr&ograve;pies i experi&egrave;ncies complement&agrave;ries al tema exposat al pr&ograve;leg. Les reflexions cerquen generar nous enfocaments i accelerar projectes compartits.<strong>Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a <a href='secretaria@fbc.cat '>secretaria@fbc.cat&nbsp;</a></strong>

<strong><a href='/mm/file/2022/territoris%20compartits%20novembre%20desembre%202022.pdf' target='_blank'>Veure programa</a></strong><img alt='' src='https://imscdn.abcore.org/r/fbc.cat/w500-h385/mm/image/events2022/TCs%20grafic%20final%202.jpg' style='width: 500px; height: 385px;' />

Gràcies a PHP iCalendar