artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones - Divendres, 16 de Desembre

Divendres, 16 de Desembre

artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones Calendari
Divendres, 16 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Seu de la Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Estem voltats de lectors
Descripció: <p><strong>Estem voltats de lectors

Club de lectura a la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach</strong>Aquest curs 2022-2023 la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach, mitjan&ccedil;ant la Secci&oacute; d&rsquo;Arts i Lletres, inaugura un Club de Lectura amb la intenci&oacute; de fomentar algunes de les obres m&eacute;s representatives de la literatura catalana contempor&agrave;nia, pel que fa a la poesia, la narrativa i el teatre. La intenci&oacute; b&agrave;sica &eacute;s facilitar el gust de llegir de manera atenta i comprensiva; i, alhora, fer lectors entusiastes de les creacions liter&agrave;ries m&eacute;s destacades. Com a club de lectura tindrem sempre un coordinador que ens ajudi tant a entrar a fons en l&rsquo;obra llegida, com a compartir-ne les diverses interpretacions personals. Ens centrarem el primer trimestre en la poesia; el segon, en la narrativa; i el tercer, en el teatre.&nbsp;<a href='/mm/file/2022/1%20CARTELL%20CLUB%20DE%20LECTURA.pdf' target='_blank'>Veure programa</a>.</p>

<p>

<strong>PROGRAMA POESIA</strong>-Dijous 27 d&#39;octubre a les 7 de la tarda

&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Salvador Espriu: <em>Cementiri de Sinera</em> (1946).-Dijous 24 de novembre a les 7 de la tarda

&nbsp; &nbsp; &nbsp; Maria-Merc&egrave; Mar&ccedil;al: <em>Cau de llunes</em> (1977).-Dijous 15 de desembre a les 7 de la tarda

&nbsp; &nbsp; &nbsp; Antoni Clap&eacute;s: Riu brogent (2021). Amb la pres&egrave;ncia de l&#39;autor.Sessions dedicades a la poesia que seran coordinades per <strong>Jaume Aulet</strong>, professor de literatura catalana de la UAB i membre del Col&middot;lectiu Pere Quart. Del que es tracta &eacute;s que els participants llegeixin un llibre i, entre tots (i amb l&rsquo;ajut de la persona que coordina), puguem aprofundir la nostra lectura. De ben segur que aix&iacute; aconseguirem treure una mica de suc i gaudir de la poesia, un g&egrave;nere que ens &eacute;s molt proper i que sovint, en canvi, ens sembla complex, dif&iacute;cil i allunyat de nosaltres. Ja veureu com no &eacute;s aix&iacute;.<strong>Informaci&oacute; imporant:</strong>

Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a les sessions, telefonant al 93.725.85.64 o b&eacute; enviant un correu electr&ograve;nic a <a href='secretaria@fbc.cat'>secretaria@fbc.cat</a>. Club de lectura gratu&iuml;t per als membres de la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach i per als estudiants menors de 30 anys. El preu ser&agrave; de 5&euro; per sessi&oacute; per als no membres. L&#39;horari de cada sessi&oacute; ser&agrave; de les 19 a les 20:30h i es realitzaran a la seu de la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach (carrer d&#39;en Font, 1).

&ldquo;La lectura &eacute;s la descoberta personal d&rsquo;un m&oacute;n que se&rsquo;ns posa a l&rsquo;abast per voluntat expressa de l&rsquo;escriptor. La lectura d&rsquo;una obra liter&agrave;ria &eacute;s el viatge pel m&oacute;n proposat per l&rsquo;escriptor i, sobretot, per l&rsquo;estil i la llengua que ens s&oacute;n oferts. El lector, amb l&rsquo;acte de la lectura, completa el text i en fa una interpretaci&oacute; sempre personal, intransferible i distinta de la d&rsquo;altres lectors, de la mateixa manera que el p&uacute;blic d&rsquo;un concert sent i rep la m&uacute;sica a partir de la seva viv&egrave;ncia personal.&rdquo;(Jaume Cabr&eacute;, La mat&egrave;ria de l&rsquo;esperit)<a href='/mm/file/2022/1 CARTELL CLUB DE LECTURA.pdf' target='_blank'><img alt='' src='https://imscdn.abcore.org/r/fbc.cat/w100-h140/mm/image/events2022/1%20CARTELL%20CLUB%20DE%20LECTURA%20FOTO%20JPG.jpg' style='width: 200px; height: 280px;' /></a>&nbsp;</p>

Gràcies a PHP iCalendar