artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones - Octubre de 2022

Octubre de 2022

artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones Calendari
Dimecres, 19 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Primera sessió curs sobre l'evolució del transport al Vallès (s. XIX i XX)
Descripció:

<strong>CURS SOBRE L&rsquo;EVOLUCI&Oacute; DEL TRANSPORT AL VALL&Egrave;S (s. XIX i XX)</strong>

Octubre- novembre 2022

&nbsp;

Com us vam notificar, aquest any, el curs d&rsquo;hist&ograve;ria del Vall&egrave;s porta com a t&iacute;tol:&nbsp;<strong>&nbsp;&ldquo;L&rsquo;evoluci&oacute; del Transport en el Vall&egrave;s. (s. XIX i XX)&quot;</strong>.&nbsp;

Aquest dimecres<strong> dia 19 d&rsquo;octubre&nbsp;a les 7 de la tarda</strong> tindr&agrave; lloc la primera sessi&oacute; que constar&agrave; de dues parts:<em><strong>Els camins abans de les carreteres. Esteve Canyameres Ramoneda i Josep Cruells Castellet

Modernitzar el territori: la construcci&oacute; de carreteres des de fa 200 anys. Teresa Navas Ferrer&nbsp;</strong></em><strong>Abstrat de les sessions:</strong><strong>Els camins abans de Carreteres.</strong>

<div style='text-align: justify;'>Es planteja la reconstrucci&oacute; hist&ograve;rica aproximada sobre pl&agrave;nols de la xarxa de camins principals que hi havia al Vall&egrave;s entre les rieres de Caldes i la de Rub&iacute;, abans de la construcci&oacute; de les carreteres i els ferrocarrils, amb la identificaci&oacute; de les dues grans xarxes existents, la poli&egrave;drica d&rsquo;origen antic, sobre tot rom&agrave;, i la xarxa radial d&rsquo;&egrave;poca medieval de camins rals i ve&iuml;nals entre viles i sagreres de pobles. Es fa tamb&eacute; una breu revisi&oacute; de testimonis documentals de l&rsquo;estat d&rsquo;aquestes xarxes i les tipologies de camins que les composen, aix&iacute; com que ens ha quedat despr&eacute;s de quasi dos segles de&nbsp; carreteres i ferrocarrils.</div>
<strong>Esteve Canyameres Ramoneda, historiador</strong>

&nbsp;

<strong>Modernitzar el territori: la construcci&oacute; de carreteres ara fa 200 anys.</strong>

<div style='text-align: justify;'>Un viatge enrere en el temps ara fa 200 anys ens permetria veure que el sistema de transports en l&rsquo;&agrave;rea de Barcelona estava constitu&iuml;t pels camins antics, les carreteres reials que s&rsquo;havien anat construint en el darrer ter&ccedil; del segle XVIII, de forma intermitent i amb prioritat respecte els accessos a la capital, i una activitat creixent de circulaci&oacute; comercial i industrial que demanava una renovaci&oacute; decidida de les infraestructures vi&agrave;ries. Les expectatives de transformar les vies tradicionals existents en carreteres aptes per al pas de tot tipus de carruatges es va comen&ccedil;ar a concretar amb l&rsquo;establiment d&rsquo;una planificaci&oacute; de carreteres b&agrave;siques que va fixar els itineraris de les valls principals dels rius per unir l&rsquo;anomenada &ldquo;muntanya de Barcelona&rdquo;, all&agrave; on es trobaven les ciutats manufactureres i interm&egrave;dies que eren, juntament amb Barcelona, els indrets m&eacute;s actius de la industrialitzaci&oacute;. Ara b&eacute;, els cicles de la construcci&oacute;, sovint lents i irregulars, no van estar a l&rsquo;altura de les expectatives de modernitzaci&oacute; que requeria el dinamisme dels intercanvis i, en el cas dels corredors de la depressi&oacute; litoral i prelitoral, van haver d&rsquo;esperar fins a finals del segle XIX per arribar a assolir un conjunt de carreteres amb servei a la gran majoria de poblacions de tota aquesta &agrave;rea geogr&agrave;fica. Va ser aleshores quan les vies principals juntament amb les de car&agrave;cter local i els que es poden anomenar cinturons del Vall&egrave;s, van anar conformant un sistema adaptat a un tr&agrave;nsit de relativa proximitat que era el reflex de la disseminaci&oacute; de l&rsquo;activitat econ&ograve;mica pel territori. El segle XX, amb la irrupci&oacute; del cotxe, va introduir noves consideracions com el de la mobilitat metropolitana, per projectar unes vies pensades per a altes capacitats de circulaci&oacute; de vehicles, l&rsquo;execuci&oacute; de les quals no es va portar a terme fins a la gran transformaci&oacute; de l&rsquo;espai metropolit&agrave; a partir de la d&egrave;cada de 1960.</div>
<strong>Teresa Navas Ferrer. Doctora en geografia i professora d&rsquo;hist&ograve;ria de l&rsquo;arquitectura i l&rsquo;urbanisme a la UPC.

&nbsp;</strong>

&nbsp;
Dimecres, 26 de Octubre
Hora: Event diario
Resum: Segona sessió del curs sobre l&#039;evolució del transport al Vallès (s.XIX i XX)
Descripció:

<strong>El dimecres 26 d&#39;octubre: Segona sessi&oacute; del curs sobre l&#39;evoluci&oacute; del transport al Vall&egrave;s (s.XIX i XX)

&nbsp;</strong>

<strong>El Vall&egrave;s en la formaci&oacute; de la xarxa ferrovi&agrave;ria catalana (s.XIX)&nbsp; &nbsp;&nbsp;

Pere Pasqual Dom&egrave;nech

<em>Catedr&agrave;tic jubilat d&#39;Hist&ograve;ria Econ&ograve;mica de la UB, autor de varis llibres, tres d&#39;ells sobre els ferrocarrils catalans.</em></strong>AbstractL&rsquo;exposici&oacute; s&rsquo;iniciar&agrave; amb&nbsp; una introducci&oacute; dedicada a precisar el context en el qual s&rsquo;inici&agrave; la construcci&oacute; de la xarxa ferrovi&agrave;ria catalana, precisant quins van ser alguns dels protagonistes de la formaci&oacute; de les companyies i els seus objectius. Per passar a valorar el car&agrave;cter estrat&egrave;gic de l&rsquo;estret de Montcada per a la sortida de les l&iacute;nies del Pla de Barcelona i, breument, el proc&eacute;s de construcci&oacute; de les de Saragossa, de Fran&ccedil;a i de Sant Joan de les Abadesses, que van determinar que el Vall&egrave;s esdevingu&eacute;s una de les comarques amb una xarxa ferrovi&agrave;ria m&eacute;s densa.Per acabar,&nbsp; es tractar&agrave; de l&rsquo;evoluci&oacute; del tr&agrave;fic de passatgers i de c&agrave;rrega de les estacions de Sabadell (l&iacute;nia del Nord) per tal de precisar el&nbsp; seu respectiu comportament i, en general, les causes explicatives&nbsp; del seu moviment a llarg termini, aix&iacute; com l&rsquo;impacte dels ferrocarrils en el desenvolupament econ&ograve;mic valles&agrave;.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar