artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones - Dimecres, 8 de Maig

Dimecres, 8 de Maig

artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones Calendari
Dimecres, 8 de Maig
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Auditori de la Fira de Sabadell
Resum: Sessió final dels debats '9 compromisos per Sabadell'
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Eleccions municipals 26 de maig del 2019. <strong><em>Debats 9 compromisos per Sabadell</em></strong>. La sessi&oacute; final&nbsp;tindr&agrave; lloc el dimecres 8 de maig, a 2/4 de 7 de la tarda a l&rsquo;auditori de Fira Sabadell (Pl. de la Sardana, 7, 08203 Sabadell).<a href='/mm/file/2019/RESPOSTES%209%20PREGUNTES%20DEBATS%209%20compromisos%20x%20sabadell.pdf' target='_blank'>Veure document </a>amb les respostes dels grups pol&iacute;tics a les 9 preguntes formulades per les entitats impulsores dels debats.&nbsp;&nbsp;</div>
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Per què les muntanyes són com són?
Descripció: <div style='text-align: justify;'>La Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia organitza, pel proper dimecres 8 de maig, una confer&egrave;ncia a c&agrave;rrec de Francesc S&agrave;bat, enginyer t&egrave;cnic, Doctor en Geologia, alpinista i viatger.</div>

Gràcies a PHP iCalendar