artlletres, ciencia, economia, general, historia - Juliol de 2019

Juliol de 2019

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimecres, 10 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Carrer Indústria, 18
Resum: La Ciència vista en pantalla. Clara Immerwahr
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El dimecres 10 de juliol tindr&agrave; lloc la primera sessi&oacute; de la vuitena edici&oacute; del&nbsp;cicle&nbsp;<em>La ci&egrave;ncia vista en pantalla</em>. Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula&nbsp;<strong>Clara Immerwahr</strong>, i tert&uacute;lia posterior a la terrassa. Introducci&oacute;, debat i tert&uacute;lia a c&agrave;rrec de Joan Suades, Catedr&agrave;tic de Qu&iacute;mica Inorg&agrave;nica de la UAB. Organitza la Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.<u><strong>Preus:</strong></u>

Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula: Gratu&iuml;ta

Tert&uacute;lia i sopar: 7 &euro;Necess&agrave;ria la inscripci&oacute; pr&egrave;via: secretaria@fbc.cat</div>
Dimecres, 24 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: carrer Indústria, 18
Resum: La Ciència vista en pantalla. La tragedia de Louis Pasteur
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El dimecres 24 de juliol tindr&agrave; lloc la segona sessi&oacute; de la vuitena edici&oacute; del&nbsp;cicle&nbsp;<em>La ci&egrave;ncia vista en pantalla</em>. Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula&nbsp;<em><strong>La tragedia de Louis Pasteur</strong>,</em> i tert&uacute;lia posterior a la terrassa. Introducci&oacute;, debat i tert&uacute;lia a c&agrave;rrec de <strong>Dionisia Fontanals</strong>,&nbsp;Cap de secci&oacute; de Microbiologia en UDIAT Centre Diagn&ograve;stic (Corporaci&oacute; Sanit&agrave;ria Parc Taul&iacute;).&nbsp;Organitza la Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.<strong><u>Preus:</u></strong>

Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula: Gratu&iuml;ta

Tert&uacute;lia i sopar: 7 &euro;Necess&agrave;ria la inscripci&oacute; pr&egrave;via: secretaria@fbc.cat</div>

Gràcies a PHP iCalendar