artlletres, ciencia, economia, general, historia - 2016

2016

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dijous, 7 de Gener
Hora: Event diario
Resum: Bon Nadal
Descripció: La Fundaci&oacute; us desitja <a href='/mm/image/events2015/Nadala-DIA14w.jpg' target='_blank'>Bones Festes i Bon Nadal 2015</a>.&nbsp;L&#39;entitat romandr&agrave; tancada del 25 de desembre al 3 de gener ambd&oacute;s inclosos. L&#39;horari dels dies 24 de desembre i 5 de gener ser&agrave; de 09h a 15h.&nbsp;
Dimarts, 26 de Gener
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Curs de filosofia de la música: Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX
Descripció: <div style='text-align: justify; '>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la sisena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2015-2016.&nbsp;Curs de filosofia de la m&uacute;sica:&nbsp;<strong>Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX.&nbsp;1. Ocaso de la tonalidad. &iquest;De d&oacute;nde venimos, ad&oacute;nde vamos?</strong>, a c&agrave;rrec de Marina Herv&aacute;s,&nbsp;fil&ograve;sofa i music&ograve;loga.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dimecres, 27 de Gener
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Francesc de Verntallat. Una rehabilitació històrica i historiogràfica del cabdill dels pagesos remences
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dimecres&nbsp;27&nbsp;de gener tindr&agrave; lloc Sessi&oacute; Acad&egrave;mica amb la confer&egrave;ncia<strong> Francesc de Verntallat. Una rehabilitaci&oacute; hist&ograve;rica i&nbsp;historiogr&agrave;fica del cabdill dels pagesos remences</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Miquel Freixa, bi&ograve;leg i Doctor en hist&ograve;ria. Organitza la Secci&oacute; d&#39;Hist&ograve;ria i Arqueologia.

.&nbsp;</div>
Dimarts, 2 de Febrer
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Curs de filosofia de la música: Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX
Descripció: <div style='text-align: justify; '>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la setena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2015-2016.&nbsp;Curs de filosofia de la m&uacute;sica:&nbsp;<strong>Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX.&nbsp;2. Los &iquest;felices? a&ntilde;os 20 y la preguerra. La m&uacute;sica y la filosof&iacute;a hasta 1939</strong>, a c&agrave;rrec de Marina Herv&aacute;s,&nbsp;fil&ograve;sofa i music&ograve;loga.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dijous, 4 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Re municipalització de serveis, per què?
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dijous 4 de febrer tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia i debat&nbsp;<strong>Re municipalitzaci&oacute; de serveis, per qu&egrave;?</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Francesc Xavier Ballart Hern&aacute;ndez, Catedr&agrave;tic de la&nbsp;Facultat de Ci&egrave;ncies Pol&iacute;tiques i Sociologia de la UAB i&nbsp;d&rsquo;Albert Serra Martin, Director de l&rsquo;Institut de Governan&ccedil;a,&nbsp;Direcci&oacute; i Gesti&oacute; P&uacute;blica, IGPD, &nbsp;d&rsquo;Esade <em>(pendent confirmaci&oacute;)</em>. Organitza la Secci&oacute; d&#39;Economia i Ci&egrave;ncies Socials.</div>
Dimarts, 16 de Febrer
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Curs de filosofia de la música: Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX
Descripció: <div style='text-align: justify; '>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la vuitena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2015-2016.&nbsp;Curs de filosofia de la m&uacute;sica:&nbsp;<strong>Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX.&nbsp;3. La guerra, el exilio y el regreso. &iquest;Construir una nueva Europa desde las ruinas o de cero?</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Marina Herv&aacute;s,&nbsp;fil&ograve;sofa i music&ograve;loga.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dijous, 18 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: El llarg camí cap al sufragi femení
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dijous 18&nbsp;de febrer tindr&agrave; lloc Sessi&oacute; Acad&egrave;mica amb&nbsp;la confer&egrave;ncia <strong>El llarg cam&iacute; cap al sufragi femen&iacute;</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Josep Llu&iacute;s Mart&iacute;n i Berbois,&nbsp;Doctor en Hist&ograve;ria Contempor&agrave;nia.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; d&#39;Hist&ograve;ria i Arqueologia.</div>
Dimarts, 23 de Febrer
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Curs de filosofia de la música: Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX
Descripció: <div style='text-align: justify; '>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la novena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2015-2016.&nbsp;Curs de filosofia de la m&uacute;sica:&nbsp;<strong>Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX.&nbsp;4. Hoy, el complejo mundo entre el ruido, la industria cultural y no entender casi nada de nada</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Marina Herv&aacute;s,&nbsp;fil&ograve;sofa i music&ograve;loga.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dimecres, 24 de Febrer
Hora: 18:00 - 19:00
Resum: D’on vénen els contes de fades?.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dimecres&nbsp;24&nbsp;de febrer tindr&agrave; lloc l&#39;activitat d&#39;animaci&oacute; lectora&nbsp;<b>D&#39;on v&eacute;nen els contes de fades?</b>,&nbsp;a c&agrave;rrec d&#39;Anna Fit&eacute;, escriptora.

&nbsp;</div>
Dijous, 3 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Entre la farga i els alts forns: la Reial Foneria de ferro colat de Sant Sebastià de la Muga (1768-1794)
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dijous 3&nbsp;de mar&ccedil;&nbsp;tindr&agrave; lloc Sessi&oacute; Acad&egrave;mica amb&nbsp;la confer&egrave;ncia <strong>Entre la farga i els alts forns: la Reial Foneria de ferro colat de Sant Sebasti&agrave; de la Muga (1768-1794)</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Mari&agrave; Baig i Aleu,&nbsp;Professor del departament de F&iacute;sica i del Centre d&rsquo;Hist&ograve;ria de la Ci&egrave;ncia (CEHIC) de la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.</div>
Dijous, 10 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Les dones i la ciutat
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dijous 10 de mar&ccedil; tindr&agrave; lloc la<strong> </strong>taula rodona<b> Les dones i la ciutat</b>,&nbsp;amb la intervenci&oacute; de Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, Virginia Dom&iacute;nguez,&nbsp;doctora en antropologia social, Josep Alavedra, historiador i Isabel Vega, arquitecta. Presentat per N&uacute;ria Jan&eacute;, en representaci&oacute; de la Lliga dels drets dels pobles.&nbsp;Activitat emmarcada dins del programa d&rsquo;actes del Dia Internacional de la Dona, 8 de mar&ccedil;.&nbsp;Amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Lliga dels drets dels pobles.</div>
Dimarts, 29 de Març
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Música i matemàtiques: de Pitàgores a l’mp3
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la desena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2015-2016.&nbsp;<strong>M&uacute;sica i matem&agrave;tiques: de Pit&agrave;gores a l&rsquo;mp3</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Pilar Bayer Isant, matem&agrave;tica.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dijous, 31 de Març
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: El vitrall i l'alquimia de la llum
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dijous 31&nbsp;de mar&ccedil; tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia <b>El vitrall i l&#39;alquimia de la llum</b>,&nbsp;a c&agrave;rrec de&nbsp;Josep Alavedra Bosch, historiador,&nbsp;Dolors Guix&agrave; Mart&iacute;nez, psic&ograve;loga i&nbsp;Joan Serra Renom, vitraller.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; d&#39;Hist&ograve;ria i Arqueologia.</div>
Dijous, 7 de Abril
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: De la donació al trasplantament: criteris ètics
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper 7&nbsp;d&#39;abril&nbsp;tindr&agrave; lloc la taula rodona<strong>&nbsp;De la donaci&oacute; al trasplantament: criteris &egrave;tics</strong>. Intervindran:<strong> Margarita Boladeras</strong>, catedr&agrave;tica de Filosofia Moral i Pol&iacute;tica de la UB i membre del Comit&egrave; de Bio&egrave;tica de Catalunya,&nbsp;<strong>David Paredes</strong>, especialista s&egrave;nior, secci&oacute; de Donaci&oacute; i Coordinaci&oacute; de Trasplantaments de l&rsquo;Hospital Cl&iacute;nic i professor del departament de Cirurgia de la UB i <strong>Jaume Tort</strong>, director de l&rsquo;Organitzaci&oacute; Catalana de Transplantaments (OCATT).&nbsp;Moderar&agrave; <strong>Manel Sab&eacute;s</strong>, vicerector de Relacions Institucionals i Territori de la UAB i membre de la Fundaci&oacute;. Organitzat&nbsp;amb l&#39;Associaci&oacute; Amics de la UAB dins el cicle <em>La Universitat Opina</em>.&nbsp;</div>
Dimarts, 12 de Abril
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: La dansa tradicional de Catalunya i la seva música
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la onzena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2015-2016.&nbsp;<strong>La dansa tradicional de Catalunya i la seva m&uacute;sica</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de&nbsp;Tom&agrave;s Manyosa Ribatallada, ballar&iacute; i m&uacute;sic.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dimecres, 13 de Abril
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Sabadell
Resum: Fem més Matemàtiques a Sabadell (4a edició)
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimecres&nbsp;13&nbsp;d&#39;abril&nbsp;tindr&agrave; lloc el lliurament del premi <span style='font-size:12px;'><em><strong>Fem m&eacute;s Matem&agrave;tiques</strong></em></span> <strong>a Sabadell </strong>(4a edici&oacute;). Acte organitzat per la Fundaci&oacute; en col&middot;laboraci&oacute; amb ABEAM i el Club Nataci&oacute; de Sabadell i amb el suport del Col&middot;legi d&#39;Enginyers de Catalunya, delegaci&oacute; del Vall&egrave;s.</div>
Dijous, 21 de Abril
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Dia de l'Autor
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dijous 21&nbsp;d&#39;abril&nbsp;tindr&agrave; lloc el <strong>Dia de l&#39;Autor</strong>, &eacute;s una activitat organitzada per la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach amb l&#39;objectiu d&#39;apropar-nos a la vida i a l&#39;obra d&#39;un autor de reconegut prestigi. Enguany, Anna Fit&eacute;&nbsp;i Antoni Dalmases&nbsp;conversaran amb l&#39;escriptor Ramon Solsona. Organitza la Secci&oacute; d&#39;Arts i Lletres.

&nbsp;</div>
Dimarts, 26 de Abril
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Cicle Concerts a la Fundació
Descripció: <div style='text-align: justify; '>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la tercera&nbsp;sessi&oacute; del&nbsp;<strong>Cicle de Concerts a la Fundaci&oacute;</strong> amb l&#39;actuaci&oacute; de&nbsp;<strong>Grups de l&#39;Aula de Cambra del Conservatori Professional</strong>.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dimarts, 10 de Maig
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: La música de Manuel Oltra (II): Obres corals
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la dotzena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2015-2016. <b>La m&uacute;sica de Manuel Oltra (II): Obres corals</b>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Josep Maria Serracant i Clermont, m&uacute;sic i compositor.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dijous, 19 de Maig
Hora: 17:00 - 18:00
Resum: Retorna a la pantalla
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Al maig&nbsp;retorna <strong>Les Veus del T&egrave;xtil</strong>.&nbsp;A l&rsquo;auditori de la Fundaci&oacute; els dies <strong>17, 18, 24 i 25 de maig</strong> es&nbsp;projectar&agrave; el documental de <strong>Les veus del t&egrave;xtil</strong>&nbsp;<strong>.&nbsp;</strong>Si llavors no v&agrave;reu poder visitar l&#39;exposici&oacute; ni veure aquest audiovisual preparat per al projecte de les <a href='/ca/projectes/veus_textil.html' target='_blank'>Veus del t&egrave;xtil</a>,&nbsp;ara podeu tornar a sentir les experi&egrave;ncies i viv&egrave;ncies de sabadellencs i sabadellenques relacionades amb el t&egrave;xtil de la ciutat.

&nbsp;</div>
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: La Formació Professional i l'empresa: l'experiència de la Fundació BCN Formació Professional
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dijous&nbsp;19&nbsp;de maig&nbsp;tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia <strong>La Formaci&oacute; Professional i l&#39;empresa:&nbsp;l&#39;experi&egrave;ncia de la Fundaci&oacute; BCN Formaci&oacute; Professional</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Pere Ros Vidal, Gerent de la Fundaci&oacute; BCN Formaci&oacute; Professional. Organitza la Secci&oacute; d&#39;Economia i Ci&egrave;ncies Socials.</div>
Divendres, 20 de Maig
Hora: 20:00 - 21:00
Resum: 3a Nit d'art. Itinerari per Espais d'Art de Sabadell.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper&nbsp;divendres 20&nbsp;de maig<strong>&nbsp;</strong>tindr&agrave; lloc la tercera edici&oacute; de l&#39;activitat <strong>Nit d&#39;art. Itinerari per Espais d&#39;Art de Sabadell</strong>. La Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach&nbsp;organitza una visita guiada a l&#39;exposici&oacute; <strong>&quot;Anatomies del desarrelament. Dibuixos de Josep Madaula&quot;</strong>. Entrada lliure.</div>
Dilluns, 23 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Curs EUROPA AUSTERA. D’on ve l’austeritat? A on ens porta? De Luther a Merkel
Descripció: <div style='text-align: justify;'><strong>EUROPA AUSTERA.&nbsp;D&rsquo;on ve l&rsquo;austeritat? A on ens porta? De Luther a Merkel</strong>. Preparat per<b>&nbsp;</b>S&eacute;bastien Bauer. Del 23 de maig al 13 de juny,&nbsp;els dilluns a les 7 del vespre a la seu de la Fundaci&oacute;.&nbsp;

&nbsp;</div>
Dimecres, 25 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Llibreria La Llar del Llibre
Resum: Presentació del llibre Berenguer de Saltells. Matar per la dignitat (1350)
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimecres 25 de maig tindr&agrave; lloc la presentaci&oacute; del llibre <em><strong>Berenguer de Saltells. Matar per la dignitat (1350)</strong></em> de l&#39;historiador Miquel S&aacute;nchez.&nbsp;Presentaran: Josep&nbsp;Fern&aacute;ndez&nbsp;Trabal,&nbsp;historiador i&nbsp;Robert&nbsp;&Agrave;lvarez&nbsp;Masalias,&nbsp;especialista en&nbsp;Humanitats.&nbsp;Recitar&agrave; poemes: Gl&ograve;ria&nbsp;Gra&ntilde;&eacute;n,&nbsp;rapsoda. L&#39;acte tindr&agrave; lloc a la llibreria La Llar del Llibre (Carrer de les Valls n&uacute;m. 29, Sabadell). Organitza La Llar del Llibre, Grup d&#39;Estudis Les Feixes de Cerdanyola i la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dijous, 26 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Presentació del doble Cd de 'L'Oratori del Llibre de Sinera' de Mercè Torrents/Salvador Espriu.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dijous&nbsp;26&nbsp;de maig tindr&agrave; lloc la presentaci&oacute; del doble Cd de <em><strong>&quot;L&#39;Oratori del Llibre de Sinera&quot;</strong></em> de Merc&egrave; Torrents/Salvador Espriu. Intervindran:&nbsp;Joana Soler, presidenta de JMS,&nbsp;Sedes Garc&iacute;a, directora de Columna M&uacute;sica,&nbsp;Albert Ferrer Flamarich, music&ograve;graf,&nbsp;Concepci&oacute; Rami&oacute;, productora de l&#39;enregistrament i directora musical i&nbsp;N&uacute;ria Candela, rapsoda.

&nbsp;</div>
Dimarts, 31 de Maig
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Cicle Concerts a la Fundació
Descripció: <div style='text-align: justify; '>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la quarta&nbsp;sessi&oacute; del&nbsp;<strong>Cicle de Concerts a la Fundaci&oacute;</strong> amb l&#39;actuaci&oacute; de&nbsp;<strong>Grups de l&#39;Aula de Cambra del Conservatori Professional</strong>.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dijous, 16 de Juny
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Cloenda del curs acadèmic 2015-2016.Tot llegint Pere Quart
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dijous&nbsp;16&nbsp;de juny&nbsp;tindr&agrave; lloc la cloenda del curs acad&egrave;mic 2015-2016 amb la confer&egrave;ncia <strong>Tot llegint Pere Quart</strong>, a c&agrave;rrec de Jaume Aulet, doctor en filologia catalana i professor de la UAB. Acte incl&ograve;s&nbsp;dins el programa d&rsquo;actes de l&rsquo;Any Joan Oliver 2016. Organitza la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.

&nbsp;</div>
Dimarts, 28 de Juny
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Sabadell
Resum: Lliurament del premi Montserrat Miró i Marimon XV edició
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimarts&nbsp;28&nbsp;de juny tindr&agrave; lloc l&#39;acte de lliurament dels premis als treballs de recerca <strong>Montserrat Mir&oacute; i Marimon</strong>. Quinzena&nbsp;edici&oacute;. Organitzen l&#39;Ajuntament de Sabadell, el Centre de Recursos Pedag&ograve;gics del Vall&egrave;s Occidental I i la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.&nbsp;</div>

<div style='text-align: justify;'>&nbsp;</div>
Dimarts, 5 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Estudi i aplicacions de la web social a la gestió empresarial de les pimes de Sabadell
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El&nbsp;proper&nbsp;dimarts&nbsp;5&nbsp;de juliol&nbsp;tindr&agrave; lloc la presentaci&oacute; del projecte&nbsp;<strong>Estudi i aplicacions de la web social a la gesti&oacute; empresarial de les pimes de Sabadell</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec&nbsp;de l&rsquo;equip de recerca del Departament d&#39;Empresa de la UAB. Introduir&agrave; l&rsquo;acte la sra. Montserrat Pe&ntilde;arroya, Directora de l&rsquo;Institut Internacional d&rsquo; Investigaci&oacute; de la Societat de la Informaci&oacute; i el Coneixement, amb la pon&egrave;ncia titulada&nbsp;<strong>L&#39;evoluci&oacute; d&#39;Internet, de la web 1.0 a la 3.0. El paper de les xarxes socials</strong>.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; d&#39;Economia i Ci&egrave;ncies Socials.</div>
Dimecres, 6 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: 1a sessió cicle La ciència vista en pantalla. Cinquena edició.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimecres 6&nbsp;de juliol tindr&agrave; lloc la 1a sessi&oacute; de la cinquena&nbsp;edici&oacute; del&nbsp;cicle <strong><em>La ci&egrave;ncia vista en pantalla</em></strong>.&nbsp;Introducci&oacute; del tema <strong>Somnis i dilemes de l&rsquo;arquitecte&nbsp;</strong>a c&agrave;rrec de Roger Sauquet, Doctor en Arquitectura per la UPC.&nbsp;Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula <em><strong>El manantial</strong></em>, i tert&uacute;lia posterior a la terrassa.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.</div>
Dijous, 14 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: 2a sessió cicle La ciència vista en pantalla. Cinquena edició.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dijous&nbsp;14&nbsp;de juliol tindr&agrave; lloc la 2a sessi&oacute; de la cinquena&nbsp;edici&oacute; del&nbsp;cicle <strong><em>La ci&egrave;ncia vista en pantalla</em></strong>. Tema:&nbsp;<strong>Els aven&ccedil;os&nbsp;m&egrave;dics al front en&nbsp;la 1a Guerra Mundial</strong>.&nbsp;Introducci&oacute; a c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mata, director de Servei de Radiodiagn&ograve;stic&nbsp;del Parc Taul&iacute; i Manel Sab&eacute;s, Doctor en Bioqu&iacute;mica.&nbsp;Projecci&oacute; de la pel&middot;l&iacute;cula <em><strong>Marie Curie, una dona al front</strong></em>,&nbsp;i tert&uacute;lia posterior a la terrassa.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.</div>
Dilluns, 5 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: HORARIS D'ESTIU A LA FUNDACIÓ
Descripció: <div style='text-align: justify;'>De l&#39;1 al 29 de juliol i del 23 d&#39;agost al 2 de setembre els horaris de la Fundaci&oacute; seran:

- De dilluns a dijous&nbsp;de 10&nbsp;a&nbsp;18:30h (exceptuant els dies que hagi algun acte)

- Divendres de 9 a 15h

La Fundaci&oacute; romandr&agrave; tancada per vancances&nbsp;de l&#39;1 al 22 d&#39;agost, ambd&oacute;s inclosos.&nbsp;</div>
Dimarts, 20 de Setembre
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Quarta edició dels Cafès Científics a Sabadell
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Sisena xerrada de la quarta&nbsp;edici&oacute; dels &lsquo;Caf&egrave;s Cient&iacute;fics. Sabadell,&nbsp;2016&rsquo;. El proper dimarts 20 de setembre, a les 7 de la tarda, al Bar de la Uni&oacute; Excursionista de Sabadell (c/ de la Salut, 14-16), es parlar&agrave; de&nbsp;<strong>L&#39;exploraci&oacute; de Mart </strong>a c&agrave;rrec d&#39;Albert Morral. Organitza l&#39;Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica de Sabadell.</div>
Dimecres, 28 de Setembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Sessió Inaugural del curs acadèmic 2016-2017
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimecres 28&nbsp;de setembre tindr&agrave; lloc la Sessi&oacute; Inaugural&nbsp;del curs 2016-2017 amb la confer&egrave;ncia&nbsp;<b>Refugiados y pol&iacute;ticas de inmigraci&oacute;n y asilo</b>, a c&agrave;rrec de Miguel Pajares, doctor en Antropologia Social i&nbsp;President de la Comissi&oacute; Catalana d&acute;Ajuda al Refugiat (CCAR).</div>
Dilluns, 3 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Presentació del grup de treball Capital Natural.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dilluns&nbsp;3&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;tindr&agrave; lloc la&nbsp;Presentaci&oacute; del <strong>grup de treball Capital Natural</strong>. Intervindran:&nbsp;Manuel Costa Fern&aacute;ndez, president de la Fundaci&oacute; Ars,&nbsp;Ricard Estrada i Arimon, director de Capital Natural i&nbsp;Xavier Mayor Farguell, doctor en Biologia, que dissertar&agrave; sobre el tema&nbsp;<strong>La dimensi&oacute; ecol&ograve;gica del Capital Natural.</strong></div>
Dijous, 6 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: El rodal avui després de les ventades: estat de recuperació.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dijous&nbsp;6&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia i tancament de l&#39;exposici&oacute;&nbsp;<strong>El rodal avui despr&eacute;s de les ventades:&nbsp;estat de recuperaci&oacute;</strong>.&nbsp;Amb les intervencions de N&uacute;ria Centelles, cap de&nbsp;servei de Sostenibilitat i&nbsp;Gesti&oacute; d&#39;Ecosistemes de l&rsquo;Ajuntament de Sabadell, Hilari Teixid&oacute;, gestor de l&rsquo;Espai Natura de la Fundaci&oacute; Antiga Caixa Sabadell 1859 i Pau Samp&eacute;riz, enginyer t&egrave;cnic forestal.&nbsp;I presentaci&oacute; del gravat a l&rsquo;aiguafort&nbsp;realitzat&nbsp;per en Josep Madaula i&nbsp;editat per en Josep Vilalta del taller Stampa, amb motiu de l&rsquo;exposici&oacute;<em>&nbsp;Anatomies del desarrelament</em>.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; de Territori i Espai Urb&agrave;.&nbsp;</div>

<div style='text-align: justify;'>

&nbsp;</div>
Divendres, 14 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Anatomies del desarrelament. Dibuixos de Josep Madaula
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Fins a mitjans d&#39;octubre es podr&agrave; visitar l&#39;exposici&oacute; del pintor Josep Madaula titulada&nbsp;<strong>Anatomies del desarrelament. Dibuixos de Josep Madaula</strong>. &nbsp;Amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Fundaci&oacute; Antiga Caixa Sabadell 1859.</div>
Dimarts, 18 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Presentació del llibre Episcopado y secularización en la España del siglo XIX
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimarts&nbsp;18&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;tindr&agrave; lloc la&nbsp;Presentaci&oacute; del llibre&nbsp;<em><strong>Episcopado y secularizaci&oacute;n en la Espa&ntilde;a del siglo XIX</strong></em>. Intervindran:&nbsp;Josep Alavedra Bosch, historiador i membre de la&nbsp;Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach,&nbsp;Llu&iacute;s Ferran Toledano,&nbsp;Professor d&rsquo;Hist&ograve;ria de la UAB i l&#39;autor&nbsp;Antoni Moliner Prada,&nbsp;Professor d&rsquo;Hist&ograve;ria de la UAB i&nbsp;membre de la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach. La presentaci&oacute; tindr&agrave; lloc a la llibreria La Llar del Llibre&nbsp;(Cr. Sant Antoni, 20-Les Valls, 29).

&nbsp;</div>
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Apropant-nos a la música de Rautavaara
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la primera&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2016-2017. <strong>Apropant-nos a la m&uacute;sica de Rautavaara</strong>,&nbsp;a&nbsp;c&agrave;rrec&nbsp;d&#39;Elio Ronco,&nbsp;m&uacute;sic.&nbsp;Organitza&nbsp;Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dilluns, 24 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Urbanització de la zona de soterrament dels FFGG a Can Feu-Gràcia.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dilluns 24 d&#39;octubre tindr&agrave; lloc la jornada i exposici&oacute;&nbsp;<strong>Urbanitzaci&oacute; de la zona de soterrament&nbsp;dels ferrocarrils a Can Feu-Gr&agrave;cia.&nbsp;Reflexions i propostes des de l&rsquo;ETSAV</strong>.&nbsp;A c&agrave;rrec d&rsquo;alumnes dels estudis de grau d&rsquo;arquitectura de l&rsquo;ETSAV de&nbsp;l&#39;assignatura <em>Construcci&oacute; i condicionament de l&#39;espai urb&agrave;</em>. Curs 2015-2016.&nbsp;Amb la participaci&oacute; de&nbsp;Gl&ograve;ria Rubio, Tinenta d&#39;Alcalde de Territori i Sostenibilitat de l&rsquo;Ajuntament de&nbsp;Sabadell,&nbsp;Rosa Mart&iacute;nez, cap de Planificaci&oacute; Estrat&egrave;gica i Territorial de l&rsquo;Ajuntament de Sabadell, Toni Trib&oacute;, coordinador de l&rsquo;assignatura Construcci&oacute; i condicionament de l&rsquo;espai urb&agrave; de l&rsquo;ETSAV i Isabel Vega, coordinadora de la Secci&oacute; de Territori i Espai Urb&agrave; de la Fundaci&oacute; i professora de l&rsquo;assignatura. En col&middot;laboraci&oacute; amb l&#39;ETSAV.&nbsp;</div>

<div style='text-align: justify;'>

&nbsp;</div>
Dijous, 27 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Presentació del Quadern didàctic La guerra de successió al Vallès
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper 27&nbsp;d&#39;octubre&nbsp;tindr&agrave; lloc la&nbsp;Presentaci&oacute; del Quadern did&agrave;ctic<strong> La guerra de successi&oacute; al Vall&egrave;s</strong>.&nbsp;Amb les intervencions de Gemma Trib&oacute; Traveria, doctora en hist&ograve;ria contempor&agrave;nia&nbsp;i professora&nbsp;del departament de did&agrave;ctica de les ci&egrave;ncies socials de la UB, i de&nbsp;Maria Calzada, autora del quadern.&nbsp;Amb la col&middot;laboraci&oacute; dels Centres d&rsquo;estudis del Vall&egrave;s, l&rsquo;Ajuntament de Sabadell i el Departament d&rsquo;Ensenyament de la Generalitat.</div>
Dimarts, 8 de Novembre
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Una rosa entre dos abismes
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la segona&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2016-2017. <em><strong>Una rosa entre dos abismes</strong></em>,&nbsp;a&nbsp;c&agrave;rrec de&nbsp;Josep Ma Almiron, i Alberto Reguera&nbsp;(membres del Friedrich Piano Trio).&nbsp;Organitza&nbsp;Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dimecres, 9 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: La Llar del Llibre (Carrer Sant Antoni, 20. Sabadell)
Resum: Presentació del llibre 'Aguas de venganza'
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper 9&nbsp;de novembre, a les 7 de la tarda, a la Llar del Llibre tindr&agrave; lloc la presentaci&oacute; del llibre<strong>&nbsp;<em>Aguas de venganza </em></strong>de Miguel Pajares. L&#39;acte anir&agrave; a c&agrave;rrec de Carme Su&aacute;rez, membre de la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach, N&uacute;ria Jan&eacute;, presidenta de la Lliga dels Drets dels Pobles i el mateix autor. Organitza l&#39;Editorial Alrev&eacute;s i la Llar del Llibre amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Comissi&oacute; Catalana d&#39;Ajuda al Refugiat, la Lliga dels Drets dels Pobles i la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.&nbsp;</div>
Dimarts, 22 de Novembre
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Museu d
Resum: Presentació del treball de la 8a beca Miquel Carreras
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper 22&nbsp;de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, al Museu d&#39;Hist&ograve;ria de Sabadell (Cr. de Sant Antoni, 13) tindr&agrave; lloc la presentaci&oacute; del treball de la 8a beca Miquel Carreras <em><strong>La jurisdicci&oacute; a Sabadell a la baixa edat mitjana: edici&oacute; i estudi d&rsquo;un llibre de la cort del batlle (1401-1404) </strong></em>de&nbsp;Llu&iacute;s Sales i Fav&agrave;. Organitza&nbsp;Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Sabadell, Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach i Fundaci&oacute; Antiga Caixa Sabadell 1859.</div>
Dijous, 24 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: L'art de la traducció
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper 24&nbsp;de novembre tindr&agrave; lloc la taula rodona <strong>L&#39;art de la traducci&oacute;</strong>.&nbsp;Amb les intervencions de Joan Sellent, traductor i llicenciat en Filologia Catalana, Dolors Udina, traductora liter&agrave;ria i professora de traducci&oacute; a la UAB i<strong> </strong>Josep M. Jaum&agrave;, doctor en Literatura anglesa, professor de la UAB i traductor. Modera Antoni Dalmases, escriptor.&nbsp;Organitza la Secci&oacute; d&rsquo;Arts i Lletres.

&nbsp;</div>
Dimecres, 30 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: El Vallès: Segona República, Guerra Civil i Postguerra
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper 30 de novembre tindr&agrave; lloc la sisena i darrera sessi&oacute; del&nbsp;curs <strong>El&nbsp;Vall&egrave;s: Segona Rep&uacute;blica, Guerra Civil i Postguerra (1931-1945)</strong>, a&nbsp;les 19h, a la Seu&nbsp;de la Fundaci&oacute;.&nbsp;Amb les confer&egrave;ncies: &ldquo;El patrimoni art&iacute;stic al Vall&egrave;s durant la Guerra Civil&rdquo; a c&agrave;rrec de Patxi Ocio Casamartina&nbsp;i&nbsp;&ldquo;La llarga travessia pel desert: La Lliga Regionalista de Sabadell (1931-1945)&rdquo; a c&agrave;rrec de Josep Llu&iacute;s Martin Berbois.&nbsp;&nbsp;</div>
Dimarts, 13 de Desembre
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: La Quarta Simfonia de Txaikovski
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la tercera Did&agrave;ctica Musical del curs 2016-2017. <strong>La Quarta Simfonia de Txaikovski</strong>,&nbsp;a&nbsp;c&agrave;rrec d&#39;Elio Ronco, m&uacute;sic.&nbsp;Organitza&nbsp;Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>

Gràcies a PHP iCalendar