artlletres, ciencia, economia, general, historia - Dimarts, 2 de Febrer

Dimarts, 2 de Febrer

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimarts, 2 de Febrer
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Didàctica musical: Curs de filosofia de la música: Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX
Descripció: <div style='text-align: justify; '>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la setena&nbsp;Did&agrave;ctica Musical del curs 2015-2016.&nbsp;Curs de filosofia de la m&uacute;sica:&nbsp;<strong>Nuestro mundo sonoro. Pensamiento musical en el siglo XX.&nbsp;2. Los &iquest;felices? a&ntilde;os 20 y la preguerra. La m&uacute;sica y la filosof&iacute;a hasta 1939</strong>, a c&agrave;rrec de Marina Herv&aacute;s,&nbsp;fil&ograve;sofa i music&ograve;loga.&nbsp;Organitza Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>

Gràcies a PHP iCalendar