• Logotip del grup Salut i Serveis socials 8
    fa 5 anys, 3 mesos actiu

    Coordinadors/animadors: Lluís Blanch i Esteve Renom

    Grup públic