• Manel Cunill i Llenas ha publicat una actualització a Logotip del grup Territori i Espai UrbàTerritori i Espai Urbà fa 8 anys, 11 mesos

    El Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell es va aprovar el 1993. La normativa del Pla establia una vigència mínima de 16 anys. Per tant, caldria entendre que des del 2009/2010 el Pla potser li convindria una certa revisió o no. És l’hora de revisar el PGMO de Sabadell?