artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones - Febrer de 2020

Febrer de 2020

artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones Calendari
Dilluns, 3 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Impacte al Vallès del nou PDU de l'Àrea Metropolitana
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dilluns 3 de febrer&nbsp;a les 7 de la tarda, la Secci&oacute; de Territori i Espai Urb&agrave; organitza la taula rodona&nbsp;<em>Impacte al Vall&egrave;s del nou Pla Urban&iacute;stic de l&#39;&Agrave;rea Metropolitana.</em>&nbsp;</div>
Dimarts, 11 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: El professorat davant del risc d&#039;abandonament escolar prematur
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimarts 11 de febrer, a les 7 de la tarda, la Dra. <strong>S&iacute;lvia Carrasco</strong> presentar&agrave; el resultat del projecte europeu&nbsp;<em>Reducing Early School Leaving in Europe</em> a Sabadell, amb una pon&egrave;ncia amb el t&iacute;tol <em>El professorat davant del risc d&#39;abandonament escolar prematur</em>.L&rsquo;Abandonament Escolar Prematur (AEP) es considera l&rsquo;indicador m&eacute;s important del risc d&rsquo;exclusi&oacute; social entre la generaci&oacute; jove en el context de la Uni&oacute; Europea (UE), en ple desenvolupament d&rsquo;una economia del coneixement i una desaparici&oacute; creixent de llocs de treball de baixa qualificaci&oacute;. Tot i la important reducci&oacute; dels darrers anys, la taxa d&rsquo;AEP a Catalunya s&rsquo;ha estancat al 18%, coincidint amb la mitjana de l&rsquo;Estat, i &eacute;s la m&eacute;s alta de la UE. El projecte RESL.eu (Programa Marc Uni&oacute; Europea, 2013-2018) ens ha perm&egrave;s obtenir una radiografia acurada dels factors de risc/protecci&oacute; que porten l&rsquo;alumnat a l&rsquo;AEP en diferents sistemes educatius i contextos escolars, com &eacute;s el cas de Catalunya. En aquesta ocasi&oacute; ens centrarem en les percepcions i les perspectives del professorat a partir de l&rsquo;enquesta RESL.eu que van respondre 700 professors i professores de 35 centres del Vall&egrave;s Occidental i del Maresme, i en les entrevistes i grups focals de l&rsquo;estudi de cas desenvolupat a 30 centres de Sabadell (Diputaci&oacute; de Barcelona i Ajuntament de Sabadell, 2016-2018). La confer&egrave;ncia presentar&agrave; resultats i reflexionar&agrave; al voltant dels seg&uuml;ents interrogants: Qu&egrave; ent&eacute;n el professorat per AEP? A quins factors atribueix el professorat el risc d&rsquo;AEP i quines eines t&eacute; a l&rsquo;abast per a fer-hi front? Quins factors clau ignora i hauria de con&egrave;ixer? Quines difer&egrave;ncies hi ha entre les perspectives del professorat de diferents pa&iuml;sos i qu&egrave; en podem aprendre? Com hi poden ajudar les pol&iacute;tiques educatives locals?&nbsp;</div>

<div style='text-align: justify; margin-left: 40px;'>La Dra. S&iacute;lvia Carrasco Pons &eacute;s professora titular d&#39;Antropologia Social i investigadora principal a la UAB del projecte europeu&nbsp;<em>Reducing Early School Leaving in Europe</em>.</div>

<div style='text-align: justify;'>

Organitza la Secci&oacute; de Persones i Comunitat.&nbsp;<a href='/mm/file/2020/2020febrer11Targeto.pdf' target='_blank'>(Veure invitaci&oacute;)</a></div>
Dijous, 13 de Febrer
Hora: 18:30 - 19:30
Resum: Homenatge a Muriel Casals
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El dijous 13 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda tindr&agrave; lloc un acte d&#39;homenatge a Muriel Casals, organitzat per la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona, &Ograve;mnium Cultural de Sabadell i la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach. L&#39;acte tindr&agrave; lloc al Campus de Sabadell UAB (carrer dels Empirus, 2, aula 13).

&nbsp;</div>
Dimecres, 19 de Febrer
Hora: 18:00 - 19:00
Resum: Acte inaugural de la nova Seu
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimecres 19 de febrer a les 7 de la tarda, s&#39;inaugura oficialment la nova Seu de la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach, situada al carrer d&#39;en Font, 1.&nbsp;<u>Pr&egrave;viament, a les 6 de la tarda</u>, tindr&agrave; lloc&nbsp;la projecci&oacute; del documental <em><strong>Estem voltats de pocavergonyes!</strong> </em>sobre la Colla de Sabadell, produit conjuntament per l&rsquo;Ajuntament de Sabadell,&nbsp;el&nbsp;Col&middot;lectiu Pere Quart,&nbsp;la&nbsp;Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes,&nbsp;la&nbsp;comissi&oacute; 100 Anys de la&nbsp;Colla de Sabadell, el&nbsp;Consell Comarcal&nbsp;i la&nbsp;Diputaci&oacute; de Barcelona. <a href='https://www.youtube.com/watch?v=VorBsRQzFMo' target='_blank'>(Veure tr&agrave;iler)</a><u>A les 7</u>, es donar&agrave; pas a l&rsquo;<strong>acte oficial d&rsquo;inauguraci&oacute;</strong>, el qual anir&agrave; encap&ccedil;alat pel director de la Fundaci&oacute;, el Sr. <strong>Josep Maria Benaul</strong>.&nbsp;Totes les activitats s&oacute;n obertes al p&uacute;blic. Aforament limitat. &nbsp;

<a href='/mm/file/2020/2020febrer19Targeto.pdf' target='_blank'>Veure target&oacute;</a></div>
Dimarts, 25 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Didàctica musical. Què és la sarsuela? La sarsuela com a tipologia operística
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la cinquena Did&agrave;ctica Musical del curs 2019-2020, que tindr&agrave; lloc el dimarts 25 de febrer&nbsp;<u>a les 7 de la tarda</u>. Organitza&nbsp;Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.

&nbsp;</div>
Dimecres, 26 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Gremi de Fabricants de Sabadell
Resum: Presentació del llibre &#039;L&#039;economia de guerra a Sabadell, 1936-1939&#039;
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El dimecres 26 de febrer&nbsp;a les 7 de la tarda al Sal&oacute; noble del Gremi de Fabricants, tindr&agrave; lloc la presentaci&oacute; del llibre <strong><em>L&#39;economia de guerra a Sabadell, 1936-1939</em></strong>, el tercer volum de l&#39;obra d&#39;Esteve Deu Baigual sobre aquest conflicte a la ciutat de Sabadell.&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar