artlletres, ciencia, economia, general, historia - Divendres, 25 de Octubre

Divendres, 25 de Octubre

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Divendres, 25 de Octubre
Hora: 14:00 - 15:00
Resum: Exposició Història del moviment veïnal de Sabadell
Descripció: <div style='text-align: justify;'>A partir del dimarts 8 i fins el divendres 25 d&#39;octubre, es podr&agrave; visitar a la seu de la Fundaci&oacute; l&#39;exposici&oacute;&nbsp;<em>Hist&ograve;ria del moviment ve&iuml;nal de Sabadell.&nbsp;Sabadell, ciutat de barris</em>. Organitza: la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach i la Federaci&oacute; d&#39;Associacions Ve&iuml;nals de Sabadell.&nbsp;La Fundaci&oacute; acull l&#39;exposici&oacute; commemorativa&nbsp;dels 50 anys d&rsquo;exist&egrave;ncia del moviment ve&iuml;nal a Sabadell. L&#39;exposici&oacute; neix&nbsp;per difondre i explicar l&#39;origen del moviment ve&iuml;nal organitzat a Sabadell, el present i el futur del moviment associatiu en&nbsp;general i el ve&iuml;nal en particular.&nbsp;L&rsquo;objectiu &eacute;s donar a con&egrave;ixer la hist&ograve;ria de la nostra ciutat a&nbsp;trav&eacute;s de les vicissituds i el treball realitzat pel moviment&nbsp;ve&iuml;nal, com a part inseparable d&rsquo;aquesta hist&ograve;ria.

Amb aquesta exposici&oacute; itinerant es reivindica la vig&egrave;ncia del&nbsp;moviment ve&iuml;nal en un context diferent del que va motivar el seu&nbsp;naixement on la seva pres&egrave;ncia i treball continuen sent clau per&nbsp;assolir uns barris dignes, m&eacute;s cohesionats, cultes i cr&iacute;tics, i&nbsp;amb equipaments i infraestructures suficients.&nbsp;L&rsquo;exposici&oacute; itinerant s&rsquo;ha pogut visitar a tots els districtes&nbsp;de la ciutat durant el 2019 i per acabar la seva itiner&agrave;ncia, torna al barri del centre.&nbsp;

<a href='/mm/image/events2019/EXPOmoviment_veinal.jpg' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/fbc.cat/w200-h170/mm/image/events2019/EXPOmoviment_veinal.jpg' style='width: 200px; height: 170px;' /></a>

<span style='font-size:11px;'>CR&Egrave;DITS

Organitzaci&oacute;: Federaci&oacute; d&rsquo;Associacions Ve&iuml;nals de Sabadell.

Coordinaci&oacute;: Manuel Navas.

Comissariat de l&rsquo;exposici&oacute;: Marta L&oacute;pez Viana.

Disseny, producci&oacute; i coordinaci&oacute; de l&rsquo;exposici&oacute;: LopezViana,&nbsp;Arquitectura i Disseny.

Diseny gr&agrave;fic: Olga Ram&iacute;rez Freixas.

Correcci&oacute; ling&uuml;&iacute;stica: J.L. S&aacute;ez.

Impressi&oacute;: Tiendas Imprima, SL.</span></div>

Gràcies a PHP iCalendar