artlletres, ciencia, economia, general, historia - Abril de 2019

Abril de 2019

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimarts, 9 de Abril
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Unió Excursionista de Sabadell (C. Salut, 14-16)
Resum: Cafè científic. Diagnòstic per la imatge
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimarts 9 d&#39;abril tindr&agrave; lloc una nova sessi&oacute; dels Caf&egrave;s cient&iacute;fics a Sabadell, sobre la&nbsp;<em>Diagn&ograve;stic per la imatge</em>. Com sempre, a les 7 de la tarda a la UES.&nbsp;</div>
Dimarts, 23 de Abril
Hora: Event diario
Resum: Fira de Sant Jordi
Descripció: La Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach participar&agrave;, el proper 23 d&#39;abril, a la Fira de Sant Jordi del centre de Sabadell.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar