artlletres, ciencia, economia, general, historia - Març de 2019

Març de 2019

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimecres, 6 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Una mirada a Sabadell a través dels nois i noies de l’ESO: condicions socials, aspiracions i oportunitats
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El dimecres 6 de mar&ccedil;, a les 7 de la tarda, la Dra. S&iacute;lvia Carrasco presentar&agrave; l&#39;estudi&nbsp;<em>Una mirada a Sabadell a trav&eacute;s dels nois i noies de l&rsquo;ESO:&nbsp;condicions socials, aspiracions i oportunitats</em>. Organitza la Secci&oacute; d&#39;Economia i Ci&egrave;ncies Socials.&nbsp;</div>
Dijous, 7 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Nova data: Noves formes d’accés a l’habitatge: Sabadell 5000
Descripció: <div style='text-align: justify;'><span style='color:#FF0000;'><em>Atenci&oacute;: Nova data!</em></span>

La Secci&oacute; de Territori i Espai Urb&agrave; organitza el <strong>F&ograve;rum Idees Sabadell</strong>. La segona sessi&oacute; tindr&agrave; lloc el dijous 7 de mar&ccedil; a les 7 de la tarda i anir&agrave; a c&agrave;rrec de l&#39;urbanista i membre de la Fundaci&oacute;, Manel Larrosa.</div>
Dimecres, 20 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Els pastorets a Sabadell, un Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper 20 de mar&ccedil;, a les 7 de la tarda, s&#39;organitza una taula rodona sobre els pastorets, com a element de l&#39;Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vall&egrave;s.&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar