artlletres, ciencia, economia, general, historia - Dijous, 7 de Març

Dijous, 7 de Març

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dijous, 7 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Nova data: Noves formes d’accés a l’habitatge: Sabadell 5000
Descripció: <div style='text-align: justify;'><span style='color:#FF0000;'><em>Atenci&oacute;: Nova data!</em></span>

La Secci&oacute; de Territori i Espai Urb&agrave; organitza el <strong>F&ograve;rum Idees Sabadell</strong>. La segona sessi&oacute; tindr&agrave; lloc el dijous 7 de mar&ccedil; a les 7 de la tarda i anir&agrave; a c&agrave;rrec de l&#39;urbanista i membre de la Fundaci&oacute;, Manel Larrosa.</div>

Gràcies a PHP iCalendar