artlletres, ciencia, economia, general, historia - Dimecres, 23 de Gener

Dimecres, 23 de Gener

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimecres, 23 de Gener
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Presentació del llibre 'La Guerra Civil a Sabadell 1936-1939'
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El dimecres, 23 de gener, a les 7 de la tarda, tindr&agrave; lloc la presentaci&oacute; del llibre <strong><em>La Guerra Civil a Sabadell 1936-1939. Repressi&oacute;, conflicte intern i obra social en la rereguarda</em></strong>, el segon volum de l&#39;obra d&#39;Esteve Deu Baigual sobre aquest conflicte a la ciutat de Sabadell.&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar