artlletres, ciencia, economia, general, historia - 7 de Gener - 13 de Gener

7 de Gener - 13 de Gener

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dijous, 10 de Gener
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: RestauraciĆ³ i possibles usos de futur de la Torre d'en Feu
Descripció: <div style='text-align: justify;'>L&#39;acte tindr&agrave; lloc el dijous 10 de gener a les 7 de la tarda. Organitza: Secci&oacute; d&#39;Hist&ograve;ria i Arqueologia.&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar