artlletres, ciencia, economia, general, historia - 19 de Novembre - 25 de Novembre

19 de Novembre - 25 de Novembre

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimarts, 20 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Cafès Científics
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Nova sessi&oacute; dels Caf&egrave;s Cient&iacute;fics de Sabadell, dimarts 20 de novembre&nbsp;a les 7, a la UES.&nbsp;</div>
Dissabte, 24 de Novembre
Hora: 7:45 - 8:45
Resum: Excursió del Cicle: Reflexions per a una gestió de l&#039;aigua per al segle XXI
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Entre els dies 4 i 27 d&#39;octubre tindr&agrave; lloc a la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach un cicle de confer&egrave;ncies per reflexionar al voltant de la gesti&oacute; de l&#39;aigua al segle XXI, a c&agrave;rrec d&#39;Antoni Freixes Perich, Doctor en Ci&egrave;ncies de la Terra. Organitza: Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.</div>

Gràcies a PHP iCalendar