artlletres, ciencia, economia, general, historia - Novembre de 2018

Novembre de 2018

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimecres, 7 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Inauguració del curs 2018-2019
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimecres 7 de novembre a les 7 de la tarda, pon&egrave;ncia inaugural del curs 2018-2019 de la Fundaci&oacute;, a c&agrave;rrec de la Sra. <strong>Caterina Biscari</strong>, Directora del Sincrotr&oacute; ALBA.&nbsp;La confer&egrave;ncia, amb el t&iacute;tol<strong><em> La luz de ALBA al servicio de la sociedad</em></strong>, tindr&agrave; lloc a l&#39;Auditori 1 de l&#39;Espai Cultura de la Fundaci&oacute; Antiga Caixa Sabadell 1859 (c. d&#39;en Font, 25).&nbsp;</div>

<div style='text-align: justify; margin-left: 40px;'>

<strong><a href='/mm/image/events2018/Caterina.jpg' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/fbc.cat/w100-h125/mm/image/events2018/Caterina.jpg' style='width: 100px; height: 125px;' /></a>Caterina Biscari</strong>

La Dra. Caterina Biscari, nascuda a It&agrave;lia, 1957, &eacute;s una f&iacute;sica experimental que ha desenvolupat la seva carrera cient&iacute;fica en l&#39;&agrave;mbit dels acceleradors de part&iacute;cules, treballant en el passat als Laboratori Nazionali di Frascati de l&#39;INFN a Roma o al CERN de Ginebra. Des del 2012 &eacute;s directora del Sincrotr&oacute; ALBA, la infraestructura cient&iacute;fica de producci&oacute; de llum del sincrotr&oacute;, on ha gestionat des de l&#39;inici i la consolidaci&oacute; de l&#39;operaci&oacute; i el desenvolupament del projecte com una gran instalaci&oacute; d&#39;investigaci&oacute; multidisciplin&agrave;ria amb projecci&oacute; internacional. EPS Fellow i membre de diversos comit&egrave;s assessors internacionals, entre els que es troba el Comit&egrave; de Pol&iacute;tica Cient&iacute;fica del CERN.&nbsp;

&nbsp;</div>
Dimarts, 13 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Didàctica musical: La música i la Gran Guerra
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la propera Did&agrave;ctica Musical del curs 2018-2019.&nbsp;La m&uacute;sica i la Gran Guerra. Segona part,&nbsp;a&nbsp;c&agrave;rrec de Josep Maria Serracant. Organitza&nbsp;Joventuts Musicals de Sabadell conjuntament amb la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach.</div>
Dimarts, 20 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Cafès Científics
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Nova sessi&oacute; dels Caf&egrave;s Cient&iacute;fics de Sabadell, dimarts 20 de novembre&nbsp;a les 7, a la UES.&nbsp;</div>
Dissabte, 24 de Novembre
Hora: 7:45 - 8:45
Resum: Excursió del Cicle: Reflexions per a una gestió de l&#039;aigua per al segle XXI
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Entre els dies 4 i 27 d&#39;octubre tindr&agrave; lloc a la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach un cicle de confer&egrave;ncies per reflexionar al voltant de la gesti&oacute; de l&#39;aigua al segle XXI, a c&agrave;rrec d&#39;Antoni Freixes Perich, Doctor en Ci&egrave;ncies de la Terra. Organitza: Secci&oacute; de Ci&egrave;ncia i Tecnologia.</div>
Dimecres, 28 de Novembre
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Curs d&#039;Història El Vallès: de l&#039;edat mitjana a la moderna
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Del 17 d&#39;octubre fins el 28 de novembre, tots els dimecres de 18.30 a 20.30h&nbsp;la Fundaci&oacute; i Centres d&#39;Estudi del Vall&egrave;s organitzen el curset&nbsp;<strong>El&nbsp;Vall&egrave;s: de l&#39;edat mitjana a la moderna.Av&iacute;s: La sessi&oacute; prevista inicialment pel 7 de novembre, finalment tindr&agrave; lloc el dilluns 29 d&#39;octubre.</strong></div>
Divendres, 30 de Novembre
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Espai Cultura Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859
Resum: La Fundació Bosch i Cardellach. 75 anys de treball amb la ciutat
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Del dilluns 5 al divendres 30 de novembre es podr&agrave; visitar l&#39;exposici&oacute; <strong><em>La Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach. 75 anys de treball amb la ciutat</em></strong>, a l&#39;Espai Cultura de la Fundaci&oacute; Antiga Caixa Sabadell 1859.</div>

Gràcies a PHP iCalendar