artlletres, ciencia, economia, general, historia - Octubre de 2018

Octubre de 2018

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimecres, 10 de Octubre
Hora: 18:30 - 19:30
Resum: L’inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès i la memòria oral
Descripció: <div style='text-align: justify;'>En el marc de les <strong>Jornades de Mem&ograve;ria Oral de l&#39;Observatori del Patrimoni Etnol&ograve;gic i Immaterial</strong>, la Fundaci&oacute; organitza una confer&egrave;ncia sobre l&#39;inventari del Patrimoni Cultural Immaterial i la seva relaci&oacute; amb la mem&ograve;ria oral. Dimecres 10 d&#39;octubre a 2/4 de 7 de la tarda. A c&agrave;rrec de Ramon Ten i Josep Alavedra.&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar