artlletres, ciencia, economia, general, historia - Dijous, 21 de Juny

Dijous, 21 de Juny

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dijous, 21 de Juny
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Les persones, element central de la ciutat
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El dijous 21 de juny a les 7 de la tarda, la Secci&oacute; de Persones i Comunitat de la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach organitza una confer&egrave;ncia a c&agrave;rrec de <strong>Josep Escart&iacute;n</strong>.</div>

Gràcies a PHP iCalendar