artlletres, ciencia, economia, general, historia - 11 de Juny - 17 de Juny

11 de Juny - 17 de Juny

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimecres, 13 de Juny
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Fundació Bosch i Cardellach: 75 anys. Visions des de dins
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El proper dimecres 13 de juny a les 7 de la tarda, hi ha prevista una <strong>taula rodona </strong>amb diversos membres de la Fundaci&oacute; per intercanviar visions i experi&egrave;ncies d&#39;aquests 75 anys d&#39;hist&ograve;ria.</div>
Dijous, 14 de Juny
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Catalunya-Espanya, i ara què?
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El dijous 14 de juny a les 7 de la tarda, la Secci&oacute; d&#39;Economia i Ci&egrave;ncies Socials de la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach oferir&agrave; la confer&egrave;ncia <strong><em>Catalunya - Espanya, i ara qu&egrave;?</em></strong> a c&agrave;rrec de <strong>Josep Ramoneda</strong>, periodista i fil&ograve;sof, Premi Ciutat de Barcelona (2012) i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2013).&nbsp;</div>


&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar