artlletres, ciencia, economia, general, historia - Divendres, 25 de Maig

Divendres, 25 de Maig

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Divendres, 25 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Col·lecció AVAN: un viatge pictòric solidari
Descripció: <span style='color:#000000;'>Inaugurada a la Fundaci&oacute; l&#39;exposici&oacute; titulada <strong><em>Col&middot;lecci&oacute; AVAN: un viatge pict&ograve;ric solidari. </em></strong>Exposici&oacute;&nbsp;solid&agrave;ria&nbsp;a&nbsp;benefici&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;Fundaci&oacute;&nbsp;AVAN.&nbsp; Podeu visitar-la de dilluns a dijous d&#39;11 a 13h i de 18 a 20h.</span>

Gràcies a PHP iCalendar