artlletres, ciencia, economia, general, historia - Dijous, 24 de Maig

Dijous, 24 de Maig

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dijous, 24 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: El poble gitano. Present, passat i futur
Descripció: Confer&egrave;ncia a c&agrave;rrec de <strong>Sergi Acevedo</strong>, historiador i t&egrave;cnic educatiu, i <strong>Daniel D&iacute;az</strong>, t&egrave;cnic d&#39;intervenci&oacute; social i historiador de l&#39;art. Organitza: <strong>&Ograve;mnium Sabadell</strong>.&nbsp;

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar