artlletres, ciencia, economia, general, historia - Dijous, 10 de Maig

Dijous, 10 de Maig

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dijous, 10 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: L’escut de Sabadell: un símbol en transformació
Descripció: <span style='color:#000000;'>El proper 10 de maig est&agrave; prevista la confer&egrave;ncia titulada&nbsp;L&rsquo;escut de Sabadell: un s&iacute;mbol en transformaci&oacute;, a c&agrave;rrec d&#39;Antoni Barreda, traductor i llicenciat en filologia francesa per la UAB. Organitza la Secci&oacute; d&#39;Hist&ograve;ria i Arqueologia.</span>

Gràcies a PHP iCalendar