artlletres, ciencia, economia, general, historia - Març de 2018

Març de 2018

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dijous, 1 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Dones en llibertat
Descripció: <span style='color:#000000;'>El proper 1 de mar&ccedil; tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia&nbsp;<strong>Dones en llibertat. Gir feminista en l&rsquo;art dels anys 70</strong>. A c&agrave;rrec de <strong>Maia Creus</strong>, doctora en hist&ograve;ria de l&#39;art.</span>
Dimarts, 6 de Març
Hora: 19:30 - 20:30
Resum: Cicle de Cant Coral
Descripció: Cicle Cant Coral 2017-18

Auditori Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach
Dijous, 8 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Quina Europa per a quina Catalunya?
Descripció: <span style='color:#000000;'>Estem vivint uns temps de grans canvis i reptes tant a Catalunya com a Europa i en aquest context des de la Secci&oacute; d&rsquo;Economia i Ci&egrave;ncies Socials de la Fundaci&oacute; ens plau convidar-vos a la confer&egrave;ncia-col&middot;loqui:&nbsp;Quina Europa per a quina Catalunya? A c&agrave;rrec del Sr. Jordi Angusto.</span>

&nbsp;
Dijous, 15 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Exposició Imma Raurich. Batiks
Descripció: <span style='color:#000000;'>Visites a la Fundaci&oacute; Bosch i Cardellach a l&#39;exposici&oacute; titulada <strong>Imma Raurich. Batiks.</strong></span>
Dimarts, 20 de Març
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: Enric Martinez Castigani i el Winterreise
Descripció: <div style='text-align: justify;'><span style='color:#000000;'>Joventuts Musicals de Sabadell presenten la sisena Did&agrave;ctica Musical del curs 2017-2018. <b>Enric Martinez-Castigani i el Winterreise. </b>A c&agrave;rrec d&rsquo;Enric Martinez-Castignani, bar&iacute;ton<b>.&nbsp;</b></span><span style='color:#000000;'>Organitza Joventuts Musicals en col&middot;laboraci&oacute; amb la Fundaci&oacute;.</span></div>
Dimecres, 21 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Trump, un any després
Descripció: <div style='text-align: justify;'><span style='color:#000000;'>El dimecres 21 de mar&ccedil; est&agrave; prevista una nova sessi&oacute; del cicle La Universitat Opina, en col&middot;laboraci&oacute; amb els Amics de la UAB.&nbsp;Trump&nbsp;&amp; cia: empeachment?&nbsp;A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Antonio Sorolla, periodista. Acte presentat i condu&iuml;t per Joan Marcet, professor de dret constitucional de la UAB.</span></div>

Gràcies a PHP iCalendar