artlletres, ciencia, economia, general, historia - 26 de Febrer - 4 de Març

26 de Febrer - 4 de Març

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dijous, 1 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la FundaciĆ³ Bosch i Cardellach
Resum: Dones en llibertat
Descripció: <span style='color:#000000;'>El proper 1 de mar&ccedil; tindr&agrave; lloc la confer&egrave;ncia&nbsp;<strong>Dones en llibertat. Gir feminista en l&rsquo;art dels anys 70</strong>. A c&agrave;rrec de <strong>Maia Creus</strong>, doctora en hist&ograve;ria de l&#39;art.</span>

Gràcies a PHP iCalendar