artlletres, ciencia, economia, general, historia - Dimarts, 28 de Novembre

Dimarts, 28 de Novembre

artlletres, ciencia, economia, general, historia Calendari
Dimarts, 28 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu de la Fundació
Resum: El futur de la mobilitat
Descripció: <div style='text-align: justify;'><span style='color:#000000;'>El proper dimarts 28 de novembre el Sr. Jaume Barcel&oacute;,&nbsp;professor em&egrave;rit de la Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya ens oferir&agrave; la confer&egrave;ncia titulada <strong>El futur de la mobilitat: accessibilitat i sostenibilitat.&nbsp;</strong></span></div>
<span style='color:#000000;'>&nbsp;</span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar